Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomicka Jolanta - Dyrektor ZSP w Mostach Arkadiusz Sell 2024-06-20 15:26:43
Mojsiewicz Rita - Podinspektor ds. ewidencji ludności w UGiM Arkadiusz Sell 2024-06-20 15:26:20
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 15:07:28
12. Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Obszarów Wiejskich 18.06.2024 r. Katarzyna Bielan 2024-06-20 14:48:40
12. Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Obszarów Wiejskich 18.06.2024 r. Katarzyna Bielan 2024-06-20 14:48:28
12. Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Obszarów Wiejskich 18.06.2024 r. Katarzyna Bielan 2024-06-20 14:48:26
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Katarzyna Bielan 2024-06-20 14:47:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/30, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 13:38:40
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2024) Monika Jasińska 2024-06-20 13:23:06
Rejestr uchwał IX kadencji (lata 2024-2029) Monika Jasińska 2024-06-20 13:22:48
Tarnachowicz Dorota Sylwia - Inspektor ds. ewidencji ludności w UGiM Arkadiusz Sell 2024-06-20 11:46:44
Łyszyk Joanna - Koordynator zespołu ds. świadczeń wspierających rodzinę w CUS Arkadiusz Sell 2024-06-20 11:46:18
Dulewicz Edyta Ewelina - Kierownik ŚDS w Goleniowie Arkadiusz Sell 2024-06-20 11:45:49
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Kliniskach Wielkich Edyta Tomala 2024-06-20 11:43:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 104 i 111/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 11:35:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren lotniska w Goleniowie Mateusz Pleskot 2024-06-20 11:25:38
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-06-20 11:20:12
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-06-20 11:18:09
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów. Aleksandra Zalewska 2024-06-20 11:15:47
Różański Andrzej Katarzyna Bielan 2024-06-20 10:05:01
34 Katarzyna Bielan 2024-06-20 10:04:17
Muszyńska-Popielarczyk Aleksandra Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:43:37
79 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:42:48
79 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:42:45
Różański Andrzej Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:42:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 57/1, 90, 106/10, 107/15 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 09:40:56
31 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:40:09
31 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:40:06
45 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:39:47
45 Katarzyna Bielan 2024-06-20 09:39:45
Imienne wykazy głosowań radnych na II sesji w dniu 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:19:43
Protokół Nr II z 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:18:49
Protokół Nr II z 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:18:31
Protokół Nr II z 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:18:17
Protokół Nr II z 29 maja 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:17:58
III sesja w dniu 19 czerwca 2024 r. Monika Jasińska 2024-06-20 09:16:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 63/9 i 63/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 08:22:21
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV ze złączami i szafami kablowo - pomiarowymi nN 0,4kV oraz stacją transformatorową 15/0,4kV, na terenie części działek nr 91/6, 104, 152/6, 153/1 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie części działek nr 247/30, 335, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. Adrianna Nalikowska 2024-06-20 07:59:47
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - zawiadamia wszystkie strony iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony za pośrednictwem Pana Rafała Cichackiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14.06.2024 r., wydał decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydaną dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej?. Aleksandra Zalewska 2024-06-20 07:58:59
O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - podaje się do publicznej wiadomości iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony za pośrednictwem Pana Rafała Cichackiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14.06.2024 r., wydał decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydaną dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej?. Aleksandra Zalewska 2024-06-20 07:57:30