Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-06-20 15:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/30, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-06-20 13:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 104 i 111/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2024-06-20 11:35
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. 2024-06-20 11:20
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów. 2024-06-20 11:18
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.06.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów. 2024-06-20 11:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 57/1, 90, 106/10, 107/15 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2024-06-20 09:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 63/9 i 63/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-06-20 08:22
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV ze złączami i szafami kablowo - pomiarowymi nN 0,4kV oraz stacją transformatorową 15/0,4kV, na terenie części działek nr 91/6, 104, 152/6, 153/1 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie części działek nr 247/30, 335, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-06-20 07:59
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - zawiadamia wszystkie strony iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony za pośrednictwem Pana Rafała Cichackiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14.06.2024 r., wydał decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydaną dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej?. 2024-06-20 07:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - podaje się do publicznej wiadomości iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony za pośrednictwem Pana Rafała Cichackiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14.06.2024 r., wydał decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydaną dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej?. 2024-06-20 07:57
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasków i żwirów metodą odkrywkową ze złoża ?Nad Potokiem II? na działce nr 549/6 obręb geodezyjny Ciechno, gmina Goleniów, oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). 2024-06-20 07:47
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV ze złączami i szafami kablowo - pomiarowymi nN 0,4kV oraz stacją transformatorową 15/0,4kV, na terenie części działek nr 91/6, 99, 104, 98/2 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie części działek nr 319, 320, 335, 464 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-06-19 13:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu zapisów w decyzji nr P-121 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 listopada 2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 675/34 i 675/33 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 16 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2024-06-18 10:56
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 17.06.2024r. wezwano Inwestora do uzupełniania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia p.n. :? Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów?. 2024-06-17 15:09
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 161/154, 161/153, 320 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-06-17 14:38
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu aktualności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 10/ŚU/2018 wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 30. 07.2024r., ze zmianą z dnia 31.05.2023r. z załącznikiem graficznym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek nr 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2024-06-17 14:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz złączami kablowo - pomiarowymi nn-0,4kV, na terenie części działek nr 77, 93, 99/19, 99/17 w obrębie geodezyjnym Imno oraz na terenie części działek nr 141, 142/11 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2024-06-14 15:08
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 5/10 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-06-14 14:31
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ?Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów gmina Goleniów?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji. 2024-06-12 15:01
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 12.06.2024r. wezwano Inwestora do uzupełniania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia p.n. :? Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów?. 2024-06-12 14:58
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Maślerza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn.; ?Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin. Budowa drogi S6 - Zachodnia Obwodnica Szczecina. Część 2: Odcinek 3 - Police - Goleniów" 2024-06-12 12:46
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu w dniu 31 maja 2024 r., decyzji o znaku:DOK-3.7700.29.2022, udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą pompownie melioracyjną Komarowo, zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 422, 429/1, 430,432/1, 432/2 obręb Komarowo (0017), gmina Goleniów, powiat goleniowski oraz 1/60 obręb Dąbie 1 (4001), Miasto Szczecin, powiat szczeciński. 2024-06-12 11:39
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu w dniu 31 maja 2024 r., decyzji o znaku:DOK-3.7700.29.2022, udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą pompownie melioracyjną Komarowo, zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 422, 429/1, 430,432/1, 432/2 obręb Komarowo (0017), gmina Goleniów, powiat goleniowski oraz 1/60 obręb Dąbie 1 (4001), Miasto Szczecin, powiat szczeciński. 2024-06-12 11:39
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej CIECHNO I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-06-11 13:59
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej CIECHNO II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-06-11 13:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 5/10 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-06-07 14:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu zapisów w decyzji nr P-50 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 listopada 2023 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie kanału technologicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 53/7, 53/15, 275/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 Goleniów. 2024-06-07 10:09
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 427 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów. 2024-06-06 14:53
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW w miejscowości Marszewo, gm. Goleniów na działce nr 181/8 wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-06-04 12:07
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW w miejscowości Marszewo, gm. Goleniów na działce nr 181/8. 2024-06-04 12:05
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-05-31 15:21
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 31.05.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. 2024-05-31 15:18
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-05-31 14:56
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 31.05.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów. 2024-05-31 14:53
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289,277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-05-31 14:30
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 31.05.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289,277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów. 2024-05-31 14:28
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 29.05.2024 r. w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesłano uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3, w obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-05-29 14:44
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W STARGARDZIE PGW WP Z DNIA 20.05.2024 R. O WYDANIU TOWARZYSTWU PRZYJACIÓŁ RZEKI INY I GOWIENICY Z SIEDZIBĄ W STEPNICY PRZY UL. CHROBREGO 17 DECYZJI UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ROBOTY W WODACH POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU W KORYCIE RZEKI WISEŁKA NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 154/1 W OBRĘBIE BĄCZNIK W GMINIUE GOLENIÓW, TRZECH PRYZM ŻWIROWO-KAMIENNYCH (BĄCZNIK NR 1, NR 2 I NR 3) ORAZ UŁOŻENIU W KORYCIE CIEKU STRUGA BIAŁA NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 129/3 I 803 W OBRĘBIE KRZEWNO W GMINIE GOLENIÓW, DWÓCH PRYZM ŻWIROWO- KAMIENNYCH (ZABRODZIE NR 1 I NR 2) DLA CELU POPRAWY JAKOŚCI WARUNKÓW TARLISKOWYCH RYB. - dokument stracił ważność 2024-05-29 11:54
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 29.05.2024r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2024-05-29 09:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 87/25 i 87/26 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-05-28 14:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 72/13 i 72/4 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-05-24 15:12
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów. 2024-05-24 14:10
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów gmina Goleniów?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 2024-05-24 14:07
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia p.n. Przetwarzanie i zbieranie odpadów budowlanych na części działki ewidencyjnej nr 291/3 obręb 0029 Marszewo w gminie Goleniów gmina Goleniów. 2024-05-24 14:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 215/2, 225/30, 225/37 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-05-23 09:43
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-05-22 15:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 11/9 i 11/10 w obrębie Kliniska Wielkie, gmina Goleniów. 2024-05-22 15:14
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2024-05-22 15:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 w obrębie Pucice, gmina Goleniów. 2024-05-22 15:08
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-05-22 15:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 285, 286, 289, 277 w obrębie Rurzyca, gmina Goleniów. 2024-05-22 15:04
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 22.05.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Tarnowiec) o mocy do 5 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów. 2024-05-22 12:53
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 21.05.2024 r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1, obręb nr 6 miasta Goleniów. 2024-05-22 08:46
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 215/209 obręb Załom, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-05-21 11:38
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 215/209 obręb Załom, gmina Goleniów. 2024-05-21 11:36
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-05-20 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O UMARCZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu do 0,5 MPa w działce nr 87 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2024-05-20 13:18
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 3/ŚU/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 12.01.2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 obręb geodezyjny Białuń, gmina Goleniów. 2024-05-16 13:19
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna Gmina Goleniów. 2024-05-16 13:16
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 267/13, 267/14, 267/15 położonych w obr. geod. Borzysławiec. 2024-05-16 13:13
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401, obręb geodezyjny Lubczyna, w gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 14.05.2024r., pod znakiem: BOS.6220.11.2024.AZ wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2024-05-16 13:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/17 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2024-05-15 10:03
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 96/31, 96/32, 96/33 obręb Łozienica, gmina Goleniów. 2024-05-14 08:29
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-05-13 15:11
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 13.05.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2024-05-13 15:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej 2024-05-13 13:10
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 10.05.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewid. nr 318/2 w gminie Goleniów, obręb Marszewo, powiat goleniowski. 2024-05-10 13:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 57/1, 90, 106/10, 107/15 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2024-05-09 09:36
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 63/9 i 63/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-05-08 14:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie części działek nr 141/3, 169, 49, 47, 7, 1, 5, 6/2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie oraz na terenie części działek nr 363/3, 363/1, 362 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2024-05-08 13:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 139/30, 99 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie działek nr 336/1, 335 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-05-06 14:58
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-05-06 12:48
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 06.05.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-05-06 12:46
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice. 2024-05-06 12:13
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1 obręb nr 6 miasta Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-04-30 12:46
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 30.04.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1 obręb nr 6 miasta Goleniów. 2024-04-30 12:43
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Komarowo, zlokalizowaną na działkach o nr ew. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo (0017), gmina Goleniów, powiat goleniowski oraz 1/60 obręb Dąbie 1 (4001), Miasto Szczecin, powiat szczeciński. - dokument stracił ważność 2024-04-30 09:06
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 104 i 111/8 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2024-04-26 14:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 139/30 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie części działki nr 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-04-25 10:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku garażowego dla potrzeb OSP Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 434/10 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-04-25 08:37
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2024-04-24 10:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty. 2024-04-24 08:41
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 23.04.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. 2024-04-23 12:49
dokument OBWIESZCZENIE O NAŁOŻENIU OBOWIĄZKU NA INWESTORA DO PRZEDŁOŻENIA DO RDOŚ W SZCZECINIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianę słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty. 2024-04-23 10:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty. 2024-04-23 09:59
dokument Konsultacje społeczne odnośnie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ?Programu ochrony środowiska przed hałasem? wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko. 2024-04-22 12:59
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Goleniów o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 402, 46/1, położonych w obrębie Komarowo 0017, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 38/1, 38/3 położonych w obrębie Inina 0015, w miejscowości Komarowo, gmina Goleniów. 2024-04-19 14:42
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewid. nr 318/2 w gminie Goleniów, obręb Marszewo, powiat goleniowski, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-04-18 13:00
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 18.04.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewid. nr 318/2 w gminie Goleniów, obręb Marszewo, powiat goleniowski. 2024-04-18 12:58
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Pani Edyty Wierzbickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Drobiu Edyta Wierzbicka, działającej poprzez pełnomocnika- Pana Henryka Dominiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLOGPOL postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych na potrzeby fermy drobiu w m. Rurzyca, za pomocą ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie działki nr 370/3 obr. Rurzyca, gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2024-04-18 09:11
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w trybie przepisu art. 418 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej z przeznaczeniem na potrzeby Fermy Drobiu przy ul. Farmerskiej 6 w m. Rurzyca, gm. Goleniów, udzielonego na rzecz Państwa Lucyny i Marka Wierzbickich, decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. znak: WOŚ.II.7322.41.4.2014.WI - dokument stracił ważność 2024-04-18 08:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 637/6 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie oraz na terenie części działki nr 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-04-17 11:33
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 87/25 i 87/26 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-04-17 08:15
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie budynku magazynowego wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 96/31, 96/32, 96/33 obręb Łozienica, gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-04-16 12:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 96/31, 96/32, 96/33 obręb Łozienica, gmina Goleniów. 2024-04-16 12:22
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przedsięwzięcia pn. Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie 2024-04-12 15:07
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 12.04.2024 r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice. 2024-04-12 13:00
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec 2 o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2024-04-12 08:51
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej Borzysławiec 3 o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2024-04-12 08:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów, w dniu 11 kwietnia 2024r., pod znakiem: BOS..6220.18.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym na wniosek, wyjaśnił treść decyzji Nr 27/ŚU/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1, obręb Marszewo, gmina Goleniów, wydanej w dniu 16 października 2023 r. (znak:BOS.6220.18.2023.JC/KN 2024-04-12 07:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku nr ewid. 257 (były oddział wewnętrzny na dom pomocy społecznej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 212/1 i 219 położonych w obrębie nr 3 w Goleniowie. 2024-04-11 14:38
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-04-11 14:41
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 11.04.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. 2024-04-11 14:21
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-04-10 12:50
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 10.04.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE. 2024-04-10 12:47
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1 obręb nr 6 miasta Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-04-08 12:29
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 31/1 obręb nr 6 miasta Goleniów. 2024-04-08 12:27
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/17 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2024-04-08 09:25
dokument Obwieszczenie -  zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewid. nr 318/2 w gminie Goleniów, obręb Marszewo, powiat goleniowski wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-04-04 11:05
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewid. nr 318/2 w gminie Goleniów, obręb Marszewo, powiat goleniowski. 2024-04-04 11:01
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że dnia 27.03.2024 r., do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów 2024-04-03 12:37
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 03.04.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-04-03 12:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie części działek nr 141/3, 169, 49, 47, 7, 1, 5, 6/2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie oraz na terenie części działek nr 363/3, 363/1, 362 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. 2024-04-02 14:54
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów, gmina Goleniów. 2024-03-29 14:02
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowo zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2024-03-28 08:44
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 27.03.2024 r. w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesłano uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-03-27 15:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 5/10 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-03-27 14:51
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej 2024-03-27 09:14
dokument Obwieszczenie -  zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 25.03.2024 r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2024-03-26 10:46
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 19.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 401 w obrębie Lubczyna, w gminie Goleniów. 2024-03-26 10:43
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 25.03.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-03-25 10:21
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 267/13, 267/14, 267/15 położonych w obr. geod. Borzysławiec. 2024-03-25 10:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczyące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej? 2024-03-25 09:34
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów ? Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej? 2024-03-25 09:32
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 21.03.2024 r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice. 2024-03-21 14:27
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 139/30, 99 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie działek nr 336/1, 335 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-03-19 12:49
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W STARGARDZIE PGW WP Z DNIA 11.03.2024 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA TOWARZYSTWU PRZYJACIÓŁ RZEKI INY I GOWIENICY Z SIEDZIBĄ W STEPNICY PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 17, REPREZENTOWANEMU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ROBOTY W WODACH POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU W KORYCIE RZEKI WISEŁKA NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 154/1 W OBRĘBIE BĄCZNIK W GMINIE GOLENIÓW, TRZECH PRYZM ŻWIROWO-KAMIENNYCH ORAZ UŁOŻENIU W KORYCIE CIEKU STRUGA BIAŁA NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 129/3 I 803 W OBRĘBIE KRZEWNO W GMINIE GOLENIÓW, DWÓCH PRYZM ŻWIROWO-KAMIENNYCH DLA CELU POPRAWY JAKOŚCI WARUNKÓW TARLISKOWYCH RYB. - dokument stracił ważność 2024-03-18 14:49
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku garażowego dla potrzeb OSP Lubczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 434/10 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-03-18 12:58
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 139/30 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie części działki nr 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-03-18 08:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku wiejskiej świetlicy kontenerowej modułowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 60/12 i 60/13 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2024-03-15 12:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 291 i 309/11 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-03-14 09:27
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową 32 miejsc parkingowych oraz pozostawieniu pasa wolnego od zabudowy naziemnej o szerokości 6 m wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 126/8- na poszerzenie pasa drogowego. 2024-03-13 14:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja odmowna dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gm. Goleniów?. 2024-03-13 14:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 31 i 29/91 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2024-03-13 10:18
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie 2024-03-12 12:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 29/2024 z dnia 08.03.2024 r. w sprawie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części hali magazynowej na pomieszczenia biurowo-socjalne oraz wydzielenie w hali pomieszczeń chłodni i mroźni w Goleniowie na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów na dz. nr 696/73, 696/74 obręb Glewice 2. 2024-03-11 14:31
dokument OBWIESZCZENIE - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, informację o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa kurnika nr 4 i budowie nowego kurnika nr 5 na terenie Fermy Drobiu Aleksander Chimiak w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie ? oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami innych Organów ). 2024-03-08 11:53
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04.03.2024 r., że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2024 r. Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w miejscowości Marszewo, gmina Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną dla inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa drogi w miejscowości Marszewo, gmina Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną? na terenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem. - obręb Marszewo, gmina Goleniów ? działki nr 48/2, 136/1, 57/12, 87/4, 123, 122, 120/4, 136/2, 48/1, 46/16, 46/22, 46/23, 301/40, 70, 265, 58, 260, 114/4, 230, 55/1, 131/5, 118/2, 143 i nr 53. - dokument stracił ważność 2024-03-08 09:59
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 07.03.2024r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2024-03-07 12:59
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Goleniów o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 402, 46/1, położonych w obrębie Komarowo 0017, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 38/1, 38/3 położonych w obrębie Inina 0015, w miejscowości Komarowo, gmina Goleniów. 2024-03-07 11:53
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie o interpretacji treści decyzji nr 1/ŚU/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 30.01.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów. 2024-03-07 11:41
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 5/ŚU/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 17.01.2024 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203/1, 203/3 w obrębie Tarnówko, gmina Goleniów. 2024-03-07 11:32
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 267/13, 267/14, 267/15 położonych w obr. geod. Borzysławiec wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-03-07 08:15
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 267/13, 267/14, 267/15 położonych w obr. geod. Borzysławiec. 2024-03-07 08:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 7/3, 10, 13/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2024-03-06 13:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu biurowo-gospodarczego przeznaczonego na obsługę cmentarza, na terenie działki nr 2/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2024-03-06 10:29
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku nr ewid. 257 (były oddział wewnętrzny na dom pomocy społecznej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 212/1 i 219 położonych w obrębie nr 3 w Goleniowie. 2024-03-06 08:14
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-03-05 14:28
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 05.03.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-03-05 14:26
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-03-05 10:33
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 04.03.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-03-05 10:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 75/5, 75/27 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2024-03-04 13:10
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 637/6 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie oraz na terenie części działki nr 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-03-04 08:54
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3? o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2024-02-29 12:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2024-02-29 12:30
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-28 09:49
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 28.02.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE GRUNTOWEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MAKSYMALNEJ OK. 37,6 MW NA DZIAŁKACH O NUMERACH 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ 669/1, 1/1, 1/2, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA, W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN - GOLENIÓW SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ GLEWICE 1A, 72-100 GLEWICE. 2024-02-28 09:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkół w Białuniu o oddział przedszkolny, na terenie działki nr 69/25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2024-02-26 10:08
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-23 15:00
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 23.02.2024 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-02-23 14:57
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-02-20 12:49
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-02-20 12:47
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2024-02-19 11:10
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej ok. 37,6 MW na działkach o numerach 696/72, 696/56, 669/12, 696/33, 696/34 będących własnością Spółki oraz 669/1, 1/1, 1/2, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z siedzibą Glewice 1A, 72-100 Glewice. 2024-02-19 11:04
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 15.02.2024r. w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesłano uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-02-16 07:41
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 32/ŚU/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy Goleniów w dniu 11.12.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123Z od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość, o długości około 3,3 km. 2024-02-14 13:44
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 12.02.2024r. w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesłano uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. Goleniowski. 2024-02-12 15:02
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie 2024-02-12 13:51
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku wiejskiej świetlicy kontenerowej modułowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 60/12 i 60/13 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2024-02-12 12:02
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-12 10:06
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 09.02.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2024-02-09 13:19
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO Z DNIA 05.02.2024 R. , ŻE NA WNIOSEK ZARZĄDCY DROGI - BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW Z DNIA 18.12.2023 R. ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARSZEWO, GMINA GOLENIÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ ,, ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MARSZEWO, GMINA GOLENIÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ" NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI WEDŁUG KATASTRU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM: - OBRĘB MARSZEWO , GMINA GOLENIÓW- DZIAŁKI NR 48/2, 136/1, 57/12, 87/4, 123, 122, 120/4, 136/2, 48/1, 46/16, 46/22, 46/23, 301/140, 70, 265, 58, 260, 114/4, 230, 55//1, 131/5, 118/2, 143 I NR 53 - dokument stracił ważność 2024-02-08 11:10
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-07 13:05
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 07.02.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-02-07 13:02
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że wobec sprzecznych uzgodnień organów dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kurnika Nr 4 i budowie nowego kurnika Nr 5 na terenie Fermy Drobiu Aleksander Chimiak w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. Zachodniopomorskie wystąpiono o ponowne zajęcie stanowiska do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, celem rozstrzygnięcia tych sprzeczności. 2024-02-07 10:15
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV Tarnowiec) O MOCY DO 5 MW WŁĄCZNIE, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-05 10:20
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 02.02.2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV Tarnowiec) O MOCY DO 5 MW WŁĄCZNIE, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ na działkach o nr ewid. 9 i 10, obręb Tarnowiec, gmina Goleniów. 2024-02-05 10:16
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy dla potrzeb linii drukarskiej i linii rozkroju blachy z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z budową hali namiotowej na terenie Eviosys Packaging Polska Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej. 2024-02-05 08:32
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 30.01.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. 2024-02-02 15:16
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024r. znak: BOS.6220.5.2023.JC/AZ Burmistrz Gminy Goleniów, podjął zawieszone w dniu 22 maja 2023r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów, z uwagi na wniosek inwestora o wznowienie postępowania administracyjnego. 2024-02-02 15:10
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową 32 miejsc parkingowych oraz pozostawieniu pasa wolnego od zabudowy naziemnej o szerokości 6 m wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 126/8- na poszerzenie pasa drogowego. 2024-02-02 11:30
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-02-01 13:51
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 01.02.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 218/3 w Obrębie Krępsko, Gmina Goleniów. 2024-02-01 13:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działek nr 29/76, 29/48, 31, 29/91 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2024-02-01 11:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie części działki nr 44/10 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2024-01-31 14:44
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 30.01.2024r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2024-01-31 14:39
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogową i pylonem reklamowym zlokalizowanego w miejscowości Żółwia na działkach nr 216/4, 216/5, 216/6, obręb ewidencyjny Budno 0032, gm. Goleniów, pow. goleniowski. 2024-01-31 14:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 31 i 29/91 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2024-01-31 08:12
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203/1, 203/3 w obrębie Tarnówko, gmina Goleniów. 2024-01-31 08:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 291 i 309/11 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-01-30 13:08
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie pawilonu biurowo-gospodarczego przeznaczonego na obsługę cmentarza, na terenie działki nr 2/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2024-01-30 09:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 130/54, 215/216, 215/33, 130/56, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom. 2024-01-29 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 193/1 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2024-01-26 09:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 120, 135, 136, 140/7 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-01-25 10:19
dokument OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 24.01.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej CIECHNO I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-01-24 15:06
dokument OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 24.01.2024r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej CIECHNO II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-01-24 15:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 341/25 i 341/8 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2024-01-24 14:53
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkół w Białuniu o oddział przedszkolny, na terenie działki nr 69/25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2024-01-23 10:33
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 7/3, 10, 13/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2024-01-19 12:55
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowo zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2, obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2024-01-19 08:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na terenie działek nr 260 i 249/15 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2024-01-18 09:01
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów. 2024-01-17 10:32
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 obręb 08 miasta Goleniów. 2024-01-17 07:58
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 75/5, 75/27 położonych w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2024-01-16 14:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024r o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-15 14:05
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 08.01.2023r., pod znakiem: BOS.6220.29.2023.JC/AZ wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2024-01-12 11:18
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3? o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 08.01.2023r., pod znakiem: BOS.6220.27.2023.JC/AZ wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2024-01-12 11:16
dokument Obwieszczenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2024-01-11 13:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 4.01.2024r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów celem uzgodnienia warunków realizacji w/w inwestycji. 2024-01-08 12:41
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-logistyczno-magazynowo-usługowej z zapleczami socjalno-biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr 771/2, 427, 426, 422, 421, 420, 419/2, 419/1, 411/5, 400, 399/1, 398/5, 423, 424, 425/3, obręb Żółwia Błoć, gmina Goleniów, powiat goleniowski 2024-01-08 12:36
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 04.01.2024r. znak: BOS.6220.27.2022.JC/AZ Burmistrz Gminy Goleniów, podjął zawieszone w dniu 21 lipca 2023r.. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? o łącznej mocy przyłączeniowej do 20 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2, obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-01-04 14:49
dokument Obwieszczenie-zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 28.11.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-01-02 12:53
dokument Obwieszczenie-zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 28.11.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. 2024-01-02 12:52
dokument Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-01-02 12:50
dokument Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. 2024-01-02 12:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu biurowo-gospodarczego przeznaczonego na obsługę cmentarza, na terenie działki nr 2/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2024-01-02 09:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 108/38 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2024-01-02 08:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2024-01-02 07:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty 2023-12-31 12:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 287/12, 423 w obrębie geodezyjnym Krępsko 2023-12-31 12:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na terenie części działki nr 82/12 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka 2023-12-29 11:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie części działki nr 44/10 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2023-12-28 14:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 20/11 i 20/10 w obrębie geodezyjnym Białuń 2023-12-28 14:52
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kurnika Nr 4 i budowie nowego kurnika Nr 5 na terenie Fermy Drobiu Aleksander Chimiak w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2023-12-28 13:01
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty. 2023-12-22 13:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie części działki numer 216/20 o powierzchni ok. 3600 m2 oraz budowie kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie 2023-12-20 07:33
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na terenie działek nr 260 i 249/15 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-12-19 10:12
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 29/76, 29/48, 31, 29/91 położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-12-18 11:00
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 14.12.2023r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-12-14 14:28
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 14.12.2023r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec 2023-12-14 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowań Koła Łowieckiego Bór w Przemoczu z 14.12.2023 r. - dokument stracił ważność 2023-12-14 13:47
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki produkcyjnej BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2023-12-14 11:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123Z od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość, o długości około 3,3 km 2023-12-14 11:45
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 13.12.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kurnika Nr 4 i budowie nowego kurnika Nr 5 na terenie Fermy Drobiu Aleksander Chimiak w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2023-12-13 14:51
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 05.12.2023r., pod znakiem: BOS.6220.38.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 297/1, obręb geodezyjny Rurzyca, Gmina Goleniów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-12-13 14:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 297/1, obręb geodezyjny Rurzyca, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 30.112023r., pod znakiem: BOS.6220.38.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2023-12-13 14:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 193/1 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-12-13 13:44
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 120, 135, 136, 140/7 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-12-13 11:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów. wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-12-12 14:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 498, 499/1, 499/2 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów 2023-12-12 14:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-12-12 14:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?CIECHNO II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 502 w obrębie Ciechno, w gminie Goleniów 2023-12-12 14:29
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 obręb 08 miasta Goleniów 2023-12-08 10:11
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 130/54, 215/216, 215/33, 130/56, 215/144 w obrębie geodezyjnym Załom. 2023-12-08 10:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową 32 miejsc parkingowych oraz pozostawieniu pasa wolnego od zabudowy naziemnej o szerokości 6 m wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 126/8- na poszerzenie pasa drogowego. 2023-12-07 10:32
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 341/25 i 341/8 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-12-05 14:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 341/25 i 341/8 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-12-05 14:42
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym oraz linii kablowej SN 15 kV, wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV /0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie części działek nr 143 oraz 194/6 w obrębie geodezyjnym Kąty. 2023-12-04 09:47
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 203/1, 203/3 w obrębie Tarnówko, gmina Goleniów 2023-12-01 11:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo - produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2023-11-30 08:09
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 108/38 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-11-28 14:46
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-usługowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi i wiatą oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 49/9 i nr 46/10 obręb geodezyjny Mosty, gmina Goleniów 2023-11-28 12:26
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-11-27 15:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu biurowo-gospodarczego przeznaczonego na obsługę cmentarza, na terenie działki nr 2/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2023-11-27 09:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji 2023-11-24 13:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 22.11.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-11-24 13:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3? o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji 2023-11-24 13:21
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 22.11.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3? o mocy do 15 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów 2023-11-24 13:19
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowo zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422,429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2023-11-24 08:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 23.11.2023r., pod znakiem: BOS.6220.30.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, gmina Goleniów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-11-23 12:39
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 22.11.2023r., pod znakiem: BOS.6220.30.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2023-11-23 12:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie kanału technologicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 53/7, 53/15, 275/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 Goleniów. 2023-11-22 11:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działek nr 341/25 i 341/8 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-11-22 09:14
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów 2023-11-21 14:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV i słupem linii napowietrznej 15kV na terenie części działek 181/1, 182, 183, 185/3 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-11-21 09:17
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki poprodukcyjnej BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18, na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18 obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie 2023-11-17 08:46
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-logistyczno-magazynowo-usługowej z zapleczami socjalno-biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr 771/2, 427, 426, 422, 421, 420, 419/2, 419/1, 411/5, 400, 399/1, 398/5, 423, 424, 425/3, obręb Żółwia Błoć, gmina Goleniów, powiat goleniowski 2023-11-16 08:39
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów, w dniu 15 listopada 2023r., pod znakiem: WPNS..6220.9.2020.JC/KN wydał postanowienie, w którym na wniosek wyjaśnił treść decyzji Nr 19/ŚU/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno, wydanej w dniu 17 lipca 2020 r. (znak:WPNS.6220.9.2020.JC). 2023-11-16 08:29
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na terenie części działki nr 82/12 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2023-11-13 14:08
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie części działki numer 216/42 o powierzchni ok. 3600 m2 oraz budowie kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2023-11-07 12:41
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 07.11.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie części działki numer 216/42 o powierzchni ok. 3600 m2 oraz budowie kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie 2023-11-07 12:39
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 203/1, 203/3 w obrębie Tarnówko, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-10-30 09:08
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 203/1, 203/3 w obrębie Tarnówko, gmina Goleniów. 2023-10-30 09:07
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 297/1 w obrębie Rurzyca, w gminie Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-10-30 09:05
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 150/1, w obrębie Marszewo, gminie Goleniów, powiecie goleniowskim, województwie zachodniopomorskim. 2023-10-27 14:01
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji P ? 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i NN 0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową na terenie części działek nr 72/2, 75/3, 110/4, 110/3, 76/4 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2023-10-27 13:39
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 17.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kurnika Nr 4 i budowie nowego kurnika Nr 5 na terenie Fermy Drobiu Aleksander Chimiak w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. Zachodniopomorskie 2023-10-27 10:45
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 23.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 297/1 w obrębie Rurzyca, w gminie Goleniów 2023-10-27 09:08
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych poprzez istniejące wyloty udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.11.2015 r. znak: WOŚ.II.7332.12.4.2015.KB oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń wodnych - rowów (dz. 19/16 i 20/18 obr. 18 Łozienica gmina Goleniów) wód opadowych lub roztopowych z wiaduktu nad drogą S3 na trasie Goleniów - Lubczyna istniejącymi wylotami zlokalizowanymi na działkach nr 19/15 (W-l) oraz 20/18 (W-2) obr. 18 Łozienica gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2023-10-24 08:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z 24.10.2023 r. o planowanym terminie i miejscu polowań Koła Łowieckiego Puszcza w Szczecinie - dokument stracił ważność 2023-10-24 08:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z 24.10.2023 r. o planowanym terminie i miejscu polowań Koła Łowieckiego Orzeł w Świnoujściu - dokument stracił ważność 2023-10-24 08:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Goleniowskiego Nr 2/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. (znak: WAB/D/6746.03.04.2023.MC.MJ) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: przebudowa drogi powiatowej nr 4122Z - ul. Słoneczna oraz ul. Sielankowa, tj. przebudowa fragmentów jezdni, budowa ścieżki rowerowej, budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz chodników w miejscowości Białuń dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Białuń'' przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem: obręb Żółwia Błoć, gmina Goleniów - działka nr 335, obręb Białuń, gmina Goleniów - działki nr 104, 131/1, 129, 70, 74/, 69/1, 69/6, 66/70, 56/4, 55/44, 55/43, 55/24, 52/4, 52/6, 52/2, 52/3 - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z 19 października 2023 r., znak: AP-2.7840.172.2023.PZ(3). - dokument stracił ważność 2023-10-24 08:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 287/12, 423 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2023-10-23 12:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 12.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 KW na terenie części działki 216/20 o powierzchni ok. 3600 m2 oraz budowie kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie 2023-10-23 07:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji celu publicznego P-5 z dnia 27 stycznia 2021r. 2023-10-20 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z 18.10.2023 r. o planowanym terminie i miejscu polowań Koła Łowieckiego Moczary w Szczecinie - dokument stracił ważność 2023-10-19 10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowań Koła Łowieckiego Bór w Przemoczu z 16.10.2023 r. - dokument stracił ważność 2023-10-19 10:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 20/11 i 20/10 w obrębie geodezyjnym Białuń.. 2023-10-17 13:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 16.10.2023r. przesłano do Organów opiniujących uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki produkcyjnej BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2023-10-16 13:53
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 53/7, 53/15, 275/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 Goleniów. 2023-10-13 12:58
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki produkcyjnej BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 2023-10-13 09:40
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia strony postępowania, iż pismem z dnia 13.10.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki produkcyjnej BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2023-10-13 09:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów, w dniu 10.10.2023r., pod znakiem: BOS.6220.9.2023.JC/KN wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-10-12 13:44
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie części działki nr 216/20 o powierzchni 1191,4 m2 oraz montażu kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42. 2023-10-10 11:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo ? produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo ? techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z O.O. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20 (działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 Goleniów), wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polski, Starostwem Powiatowym w Goleniowie. 2023-10-06 13:02
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo ? produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo ? techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z O.O. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20 (działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 Goleniów 2023-10-06 13:00
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Eviosys Packaging Polska Sp.z.o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo ? produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo ? techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z O.O. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20 (działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 Goleniów). 2023-10-06 12:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji P ? 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie części działek nr 322 i 138/11 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2023-10-05 11:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i NN 0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową na terenie części działek nr 72/2, 75/3, 110/4, 110/3, 76/4 w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. 2023-10-04 15:04
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?. 2023-10-04 10:49
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 341/25 i 341/8 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo. Na wniosek Inwestora z dnia 29 września 2023 r. inwestycja rozszerza się o działkę nr 341/8 położona w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-10-04 10:47
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV i słupem linii napowietrznej 15kV na terenie części działek 181/1, 182, 183, 185/3 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-10-03 12:51
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów 2023-09-29 16:12
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 18.09.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 obręb 08 miasta Goleniów. 2023-09-28 13:52
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 obręb 08 miasta Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-09-28 13:50
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 20/ŚU/2023 znak: BOS.6220.4.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.  : ,,Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 221/331 położonej w obrębie geodezyjnym Załom, i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności  ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  2023-09-28 07:46
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-logistyczno-magazynowo-usługowej z zapleczami socjalno-biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr 771/2, 427, 426, 422, 421, 420, 419/2, 419/1, 411/5, 400, 399/1, 398/5, 423, 424, 425/3 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2023-09-27 15:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 13.09.2023r. ( uzupełniony dnia 18.09.2023r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie produkcyjno-logistyczno-magazynowo-usługowej z zapleczami socjalno-biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr 771/2, 427, 426, 422, 421, 420, 419/2, 419/1, 411/5, 400, 399/1, 398/5, 423, 424, 425/3 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2023-09-27 15:43
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów 2023-09-27 15:40
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2023-09-25 11:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-09-25 11:02
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-09-22 15:00
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-09-22 15:00
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km. 2023-09-21 14:38
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 14/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.11.2023.JC  ustalającej  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, - dokument stracił ważność 2023-09-21 14:18
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 88/2023, znak: AP-1.7840.1.111.2023.GZ(2), o pozwoleniu na rozbudowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Podziemnych", Zadanie 2 -,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", na działkach nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/2, obręb 0006 miasta Goleniów i na działkach nr: 1093/3, 1094/3, 1174/1, obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2023-09-21 09:27
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowe zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422, 429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2023-09-19 08:53
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działki nr 341/25 w obrębie geodezyjnym Marszewo 2023-09-15 13:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2023-09-14 15:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr  2/23, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, Gmina Goleniów. 2023-09-14 15:05
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów., nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2023-09-14 15:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 11.09.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-09-14 15:00
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2023-09-14 14:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 11.09.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2023-09-14 14:55
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 14.09.2023r., pod znakiem: BOS.6220.9.2023.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2023-09-14 15:24
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów. 2023-09-14 14:11
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej w dniu 03.07.2023r.,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 17/ŚU/2023 znak: BOS.6220.6.2023.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 1217/2 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich - dokument stracił ważność 2023-09-14 13:55
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji P ? 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 25, 10/3, 10/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń 2023-09-14 08:30
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 08.09.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu obróbki poprodukcyjnej  BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2023-09-13 15:40
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  obiektu obróbki poprodukcyjnej  BWS2 na działce ewidencyjnej nr 4/18 na terenie zakładu LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18, obręb Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-09-13 15:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW, na terenie części działki numer 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów o powierzchni 1191,4 m2, oraz montaż kabla energetycznego z instalacji PV do istniejącej trafostacji na terenie działki nr 216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. Teren Zakładu Aktywności zawodowej znajduje się na działkach numer 216/20 i  216/42 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2023-09-08 14:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym o wysokości do 30 m posadowionym na dachu budynku, na działce nr 117/13 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-09-01 11:59
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ). 2023-08-31 14:37
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-08-31 14:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 49/3, 155/9, 155/3, 134/2, 135/1 i 788/5 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2023-08-30 11:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.       W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 25.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2023-08-28 15:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 3?o mocy do 15 MW wraz z wszelką  infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 172, 176, 174, 175, 173, 163/2, 170/1, 29/2, 159, 161, 163/1, 170/3, 160/2, w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2023-08-28 15:52
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-08-28 15:49
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec 2? o mocy do 5 MW wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4, 126, 131, 132/1 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 25.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.   2023-08-28 15:47
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów ? 9, Gmina Goleniów 2023-08-28 15:23
dokument Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 21/ŚU/2023 znak: BOS.6220.31.2022.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięzwięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 2023-08-25 15:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 24.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 2023-08-25 14:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce numer 150/1 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów 2023-08-25 14:16
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 322 i 138/11 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-08-25 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowań KŁ Leśnik - dokument stracił ważność 2023-08-24 08:40
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z  od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km. 2023-08-23 15:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1049 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4123  Z  od węzła Miękowo do miejscowości Wierzchosław z przejściem przez miejscowość o długości około 3,3 km wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 17.08.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      2023-08-23 15:31
dokument OBWIESZCZENIE - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. 2023-08-23 15:27
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Goleniowie. 2023-08-21 14:33
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 01.08.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie. 2023-08-21 14:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18.08.2023r. - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek z dnia 21.12.2022 r., o zajęcie stanowiska w przedmiocie stwierdzenia, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, częściowo uchylonej i w tym zakresie orzekającej, a w pozostałej części utrzymanej w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.12.2017 r., znak: DOOŚoaII.4210.29.2017.EK, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 17.08.2023 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził powyższe. 2023-08-21 14:28
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów. 2023-08-17 09:14
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 30.06.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów 2023-08-17 09:07
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 16.08.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów. 2023-08-16 14:43
dokument Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania oraz, na podstawie art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., zawiadamia społeczeństwo o wydaniu decyzji z 31 lipca 2023 r., znak: DOOŚ- WDŚZ00.420.10.2022.PCh.l9, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 4 lutego 2022 r., nr 1/2022, znak: WONSOŚ. 420.12.2020.KK.EP.28, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. - dokument stracił ważność 2023-08-09 10:07
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 28.07.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów. 2023-08-04 15:44
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji. 2023-08-04 15:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 299/19, 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-08-03 09:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o funkcji gospodarczo - magazynowej o konstrukcji modułowej dla potrzeb obsługi infrastruktury boiska, na terenie części działki nr 328/43 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie o powierzchni 430 m2. 2023-08-02 08:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów. 2023-08-01 14:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 86/11, 100 i 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-07-27 13:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 110/1 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-07-27 13:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 103/17 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie działek nr 335, 125/20 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-07-27 12:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 70/13 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-07-27 10:19
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 17.07.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4122Z - ul. Słoneczna oraz ul. Sielankowa tj. przebudowie fragmentów jezdni, budowie ścieżki rowerowej, budowie ciągu pieszo - rowerowego oraz chodników w miejscowości Białuń dla inwestycji pod nazwą ? Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Białuń? przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości według katastru nieruchomości: - obręb Żółwia Błoć, gmina Goleniów - działka nr 335, - obręb Białuń, gmina Goleniów - działki nr 104, 131/1, 129, 70, 74/1, 69/1, 69/6, 66/70, 56/4, 55/44, 55/43, 55/24, 52/4, 52/6, 52/2, 52/3. - dokument stracił ważność 2023-07-26 13:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek nr 25, 10/3, 10/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-07-25 14:08
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 21.07.2023r., pod znakiem: BOS.6220.27.2022.JC wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2 obręb geodezyjny Komarowo, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-07-25 13:47
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 221/331 położonej w obrębie geodezyjnym Załom??. 2023-07-21 15:28
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym o wysokości do 30 m posadowionym na dachu budynku, na działce nr 117/13 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-07-21 14:34
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie informuje o wydaniu postanowienia z 18 lipca 2023 r. (SKO/PG/450/5535/2022) umarzającego postępowanie zażaleniowe w sprawie postanowienia Burmistrza Gminy Goleniów z 18.10.2022 r. (znak: BOS.6220.27.2022.JC) - dokument stracił ważność 2023-07-21 10:12
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu w dniu 14 lipca 2023 r. decyzji udzielającej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny, poprzez istniejącą stację pomp ,,Brzeziny" w gminie Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2023-07-21 09:48
dokument Obwieszczenie oraz informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu Komarowo do wód jeziora Dąbie poprzez istniejącą przepompownię melioracyjną Komarowo zlokalizowaną na działkach nr ewid. 422,429/1, 430, 432/1, 432/2 obręb Komarowo 0017, gmina Goleniów, powiat goleniowski. - dokument stracił ważność 2023-07-20 09:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 49/3, 155/9, 155/3, 134/2, 135/1 i 788/5 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2023-07-19 14:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2023-07-19 11:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE i dn 40 PE (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 94/2 i 123/13 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2023-07-14 10:16
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu znajdującego się na działce nr 202/4, obręb 5 w Goleniowie.  Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny Goleniów ? 5. 2023-07-11 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie dwóch słupów elektroenergetycznych SN z żerdzi wirowanej oraz linii kablowej SN o długości do 500 mb, na terenie działek nr 192/30 i 192/31 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-07-11 08:31
dokument Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji NR 12/ŚU/2023 znak: WPNS.6220.38.2016.JC zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Goleniów Nr 10/ŚU/2018, znak: WPNS.6220.38.2016.JC 2023-07-07 14:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV oraz linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15Kv/0,4kV na terenie części działek nr 131/47, 131/35, 74/2, 131/22, 131/7, 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-07-07 14:30
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2023-07-07 14:22
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w miejscowości Marszewo w gminie Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną. 2023-07-07 14:11
dokument Obwieszczenie-zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych z dnia 06.07.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów. 2023-07-07 14:09
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64, 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/1 obręb geodezyjny Marszewo, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-07-07 14:07
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 29.06.2023r. przesłano do Organów opiniujących  uzupełnienie dokumentacji sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-07-06 14:26
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie działki ewidencyjnej nr 696/37 obręb Glewice-2, gmina Goleniów. 2023-07-06 14:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 26.05.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie. 2023-07-05 13:39
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji. 2023-07-05 13:37
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji. 2023-07-05 13:37
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.      2023-07-05 13:26
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie. 2023-07-05 13:23
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie  do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji 2023-07-03 17:50
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 23.06.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/39 obręb geodezyjny Modrzewie oraz budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 9/40 obręb geodezyjny Modrzewie. 2023-07-03 17:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 30/6 i 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2023-06-30 13:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 279 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-06-30 09:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2023-06-29 15:25
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-06-29 15:23
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji. 2023-06-29 13:04
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 27.06.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów 2023-06-29 13:00
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów 2023-06-26 15:12
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji. 2023-06-26 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 23.06.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6  domów jednorodzinnych ( po 3 budynki na każdą z działek) na terenie działek  nr 257/4  i 257/5 obręb geodezyjny Borzysławiec,  Gmina Goleniów. 2023-06-26 15:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 299/19, 309/3 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-06-26 13:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.      2023-06-23 14:49
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w Goleniowie  przy ul. Maszewskiej 2c na terenie działek numer 61/3, 64/7 obręb geodezyjny Goleniów- 9, Gmina Goleniów 2023-06-23 14:43
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 35/6 obręb geodezyjny Budno i części działki numer 51/1 obręb geodezyjny Budno, gm. Goleniów. 2023-06-23 14:37
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów. 2023-06-22 14:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o funkcji gospodarczo - magazynowej o konstrukcji modułowej dla potrzeb obsługi infrastruktury boiska, na terenie części działki nr 328/43 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie o powierzchni 430 m2. 2023-06-21 10:54
katalog 2009 - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 86/11, 100 i 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-06-19 15:09
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 110/1 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-06-19 12:53
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 70/13 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-06-19 09:42
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 07.06.2023r., pod znakiem: BOS.6220.2.2023.JC wydał postanowienie, o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3 zlokalizowanego na terenie działek nr 29/4, 29/7 , 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica gm. Goleniów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego -Łozienica. 2023-06-16 14:40
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, pod znakiem: BOS.6220.37.2022.JC wydał postanowienie, o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, na terenie działki nr 5/5, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2023-06-16 14:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-06-16 11:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze słupem elektroenergetycznym SN 15 kV na terenie części działek nr 207/13, 207/12, 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-06-15 14:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wydaniu decyzji nr 11/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: " Rozbudowa lotniska o budowę hali magazynowo- produkcyjnej z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu" . - dokument stracił ważność 2023-06-15 14:24
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 103/17 w obrębie geodezyjnym Białuń oraz na terenie działek nr 335, 125/20 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-06-15 11:43
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie dwóch słupów elektroenergetycznych SN z żerdzi wirowanej oraz linii kablowej SN o długości do 500 mb, na terenie działek nr 192/30 i 192/31 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-06-13 15:10
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie dwóch słupów elektroenergetycznych SN z żerdzi wirowanej oraz linii kablowej SN o długości do 500 mb, na terenie działek nr 192/30 i 192/31 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-06-13 15:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, budowie dwóch słupów elektroenergetycznych SN z żerdzi wirowanej oraz linii kablowej SN o długości do 500 mb, na terenie działki nr 192/30 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-06-12 14:39
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów, informuje o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOS.6220.7.2021.JC ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica - dokument stracił ważność 2023-06-12 14:13
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku  usługowo-mieszkalnego wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i osobowych   i infrastrukturą zewnętrzną po uprzedniej rozbiórce obiektów istniejących na terenie działki  nr 34 obręb geodezyjny Żdżary,  Gmina Goleniów 2023-06-12 10:13
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2023-06-07 15:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję Burmistrza Gminy Goleniów Nr 10/ŚU/2018, znak: WPNS.6220.38.2016.JC z dnia 30 lipca 2018r.,o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2023-06-07 15:01
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE i dn 40 PE (o ciśnieniu do 0,5 MPa) na terenie części działek nr 94/2 i 123/13 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2023-06-07 10:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ODMOWNEJ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym pionowym typu CX2-3L W/h, na dachu budynku o wysokości do 30m, na działce nr 304/55 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, po uprzedniej rozbiórce istniejących budynków gospodarczych. 2023-06-05 14:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 291 i 265/14 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-06-05 12:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV oraz linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN 15Kv/0,4kV na terenie części działek nr 131/47, 131/35, 74/2, 131/22, 131/7, 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-06-01 08:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ? wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych z terenu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku 2023-06-01 08:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 221/331 położonej w obrębie geodezyjnym Załom 2023-05-31 14:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że wystąpiono do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów 2023-05-31 14:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej z dnia 18 maja  2023r. (uzupełniony dnia 23 maja 2023r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?8? budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek  nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7  obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów. 2023-05-31 14:01
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że wystąpiono do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 751/2, 751/3 obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów,  2023-05-31 13:58
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 31.05.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 751/2, 751/3 obręb geodezyjny Białuń, Gmina Goleniów 2023-05-31 13:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5? 2023-05-26 15:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego   2023-05-25 15:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.? oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami innych Organów ) 2023-05-25 15:01
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 24.05.2023 r., że na wniosek zarządcy drogi- Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 22.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4122 Z- ul. Słoneczna oraz ul. Sielankowa tj. przebudowie fragmentów jezdni, budowie ścieżki rowerowej, budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników w m. Białuń. - dokument stracił ważność 2023-05-25 13:32
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy 2023-05-23 14:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie części działek nr 114, 117/22 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-05-23 13:22
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 30/6 i 28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2023-05-23 10:34
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu znajdującego się na działce nr 202/4, obręb 5 w Goleniowie.  Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny Goleniów 5 2023-05-23 08:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 22.05.2023r., pod znakiem: BOS.6220.5.2023.JC wydał postanowienie, o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów. 2023-05-22 15:24
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 02.05.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna Gmina Goleniów. 2023-05-22 15:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w miejscowości Marszewo w gminie Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną. 2023-05-22 15:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2023-05-22 15:18
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 279 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-05-22 10:58
dokument Rozbudowa lotniska o budowę hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. - dokument stracił ważność 2023-05-19 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 25, 10/3, 10/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-05-15 10:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 7/3, 10, 8/23 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2023-05-15 08:50
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-05-12 12:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 32, 242/11, 242/12, 242/13, 242/14, 242/15, 242/16, 242/7, 25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-05-10 08:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 473 i 511/6 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2023-05-05 11:22
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 35/6 obręb geodezyjny Budno i części działki numer 51/1 obręb geodezyjny Budno, gm. Goleniów 2023-05-04 16:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, budowie dwóch słupów elektroenergetycznych SN z żerdzi wirowanej oraz linii kablowej SN o długości do 500 mb, na terenie działki nr 192/30 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-05-04 13:52
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze słupem elektroenergetycznym SN 15 kV na terenie części działek nr 207/13, 207/12, 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-05-04 09:03
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, Burmistrz Gminy Goleniów, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w dniu 21.04.2023r., pod znakiem: WPNS.6220.31.2020.JC/KN wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2023-04-21 13:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 291 i 265/14 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-04-20 14:36
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie drogi w miejscowości Marszewo w gminie Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną 2023-04-20 10:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi w miejscowości Marszewo w gminie Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną 2023-04-20 10:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 91/6, 104, 103/17 w obrębie geodezyjnym Białuń i działek nr 335, 125/20 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-04-20 10:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Goleniów nr 10/ŚU/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. Z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2023-04-20 07:33
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-04-17 13:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 114/1, 118, 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-04-17 09:04
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o nowym terminie sprawy prowadzonej pod znakiem: DOK-3.7700.129.2021 - dokument stracił ważność 2023-04-14 14:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie części działek nr 114, 117/22 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-04-13 13:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 91 i 86/28 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-04-12 12:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i instalacji elektrycznej na terenie części działek nr 186/22, 181/1, 185/3, 185/2, 183, 184/9, 149/2, 141 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-04-12 10:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe  w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska 2023-04-11 15:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2023-04-11 15:17
dokument OBWIESZCZENIE- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  2023-04-07 15:17
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 05 kwietnia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/3 obręb geodezyjny Lubczyna Gmina Goleniów 2023-04-07 15:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym pionowym typu CX2-3L W/h, na dachu budynku o wysokości do 30m, na działce nr 304/55 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, po uprzedniej rozbiórce istniejących budynków gospodarczych. 2023-04-07 11:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym pionowym typu CX2-3L W/h, na dachu budynku o wysokości do 30m, na działce nr 304/55 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, po uprzedniej rozbiórce istniejących budynków gospodarczych. 2023-04-07 11:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5 2023-04-07 08:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 35/6 obręb geodezyjny Budno i części działki numer 51/1 obręb geodezyjny Budno, gm. Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  2023-04-04 15:08
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 35/6 obręb geodezyjny Budno i części działki numer 51/1 obręb geodezyjny Budno, gm. Goleniów 2023-04-04 15:08
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202200000r., poz. 2373 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu znajdującego się na działce nr 202/4, obręb 5 w Goleniowie.  Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny Goleniów 5, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-04-04 11:28
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 221/331 położonej w obrębie geodezyjnym Załom??, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.      2023-04-04 08:48
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce nr 221/331 położonej w obrębie geodezyjnym Załom 2023-04-04 08:43
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 25, 10/3, 10/8 położonych w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-04-03 10:27
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 7/3, 10, 8/23 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno. 2023-03-31 15:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/22 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2023-03-30 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Budno. 2023-03-29 13:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 16.03.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3 zlokalizowanego na terenie działek nr 29/4, 29/7 , 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica gm. Goleniów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego ?Łozienica, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,  z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji oraz z uwagi na brak wiążącej opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. 2023-03-17 15:19
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3 zlokalizowanego na terenie działek nr 29/4, 29/7 , 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica gm. Goleniów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego -Łozienica, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej przez Wnioskodawcę  dokumentacji oraz z uwagi na brak wiążącej opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego 2023-03-17 15:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 473 i 511/6 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2023-03-17 13:57
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 32, 242/11, 242/12, 242/13, 242/14, 242/15, 242/16, 242/7, 25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2023-03-17 11:31
dokument Obwieszczenie -podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 3/ŚU/2023 znak: BOS.6220.32.2022.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fabryki naczep samochodowych ?Faymonville Polska Sp. z o. o.? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie działek nr 106/1, 107/2, 92/26,  92/58, 107/4, 92/31, 92/30, 92/29, 92/63, 92/56, 92/42, 92/53, 92/57, 92/65, 88/3 obręb geodezyjny  Łozienica, gmina Goleniów 2023-03-16 15:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-03-14 13:14
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 14.03.2023r. wezwano Inwestora do uzupełnienia dokumentacji sporządzonej dla przedsięwzięcia pn: Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5 2023-03-14 13:10
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ). 2023-03-10 15:00
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,  oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ). 2023-03-10 14:28
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). 2023-03-10 14:25
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-03-10 13:46
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-03-10 13:46
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 4/ŚU/2023 znak: BOS.6220.35.2022.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 2023-03-10 13:30
dokument Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 4 lutego 2022 r. , nr 1/2022, znak: WONS-OŚ.420.12.2020.KK.EP.28, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. - dokument stracił ważność 2023-03-08 09:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 91 i 81/32 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-03-07 13:26
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że dnia 20.02.2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów. 2023-03-03 11:30
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 20 lutego 2023r., pod znakiem: BOS.6220.37.2022.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, na terenie działki nr 5/5, obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2023-03-02 15:05
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2023-03-02 14:41
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 13 lutego 2023r. uzupełniony dnia 28.02.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn: ?Budowa ujęcia wody na części działki nr 3 obręb geodezyjny Goleniów- 5?. 2023-03-02 14:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 91/6, 104, 103/17 w obrębie geodezyjnym Białuń i działek nr 335, 125/20 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2023-02-28 12:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym, na dachu budynku o wysokości do 30m, na działce nr 304/55 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2023-02-28 11:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 125 i 326/1 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2023-02-27 10:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-02-23 09:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 26, 43 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-02-22 14:28
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Budno. 2023-02-21 13:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 91 i 86/28 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-02-21 09:19
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2023-02-17 12:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów 2023-02-17 12:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się stron postepowania , że Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 16.02.2023r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3 zlokalizowanego na terenie działek nr 29/4, 29/7 , 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica gm. Goleniów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego -Łozienica,   2023-02-17 12:29
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3 zlokalizowanego na terenie działek nr 29/4, 29/7 , 216/25 oraz 25/3 obręb geodezyjny Łozienica gm. Goleniów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego -Łozienica 2023-02-17 12:54
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 1094/3, 1175/22 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2023-02-16 12:46
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i instalacji elektrycznej na terenie części działek nr 186/22, 181/1, 185/3, 185/2, 183, 184/9, 149/2, 141 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-02-15 14:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2023-02-14 11:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 473 i 511/6 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2023-02-13 10:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z dnia 03.02.2023r. o wydaniu Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Goleniów decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych. - dokument stracił ważność 2023-02-10 14:39
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW pod znakiem: BOS.6220.31.2022.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów 2023-02-08 15:22
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW pod znakiem: BOS.6220.31.2022.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów 2023-02-08 15:22
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/ŚU/2023 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów. 2023-02-07 07:59
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 1/ŚU/2023 znak: BOS.6220.23.2022.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 2023-02-07 07:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 114/1, 118, 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2023-01-30 09:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2023-01-24 13:48
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 42/ŚU/2022 znak: BOS.6220.20.2022.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka, i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 2023-01-24 13:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 91 i 81/32 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-01-24 10:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 50/1 i 94/12 w obrębie geodezyjnym Budno. 2023-01-23 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działki nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2023-01-20 10:54
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - wprowadzenie do ziemi, za pośrednictwem rowu ziemnego zlokalizowanego na terenie działki nr 696/41 obr. Glewice-2 gm. Goleniów ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych pochodzących z terenu i obiektów Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. - dokument stracił ważność 2023-01-19 14:25
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Portu Lotniczego Szczecin- Goleniów Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne- pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 674/12 obr. Glewice-2, gm. Goleniów - dokument stracił ważność 2023-01-17 14:29
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 125 i 326/1 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2023-01-17 13:24
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-01-16 14:53
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów 2023-01-16 14:39
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 26, 43 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2023-01-16 10:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 32/8 i 32/19 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-01-12 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL4101A o wysokości 49,30 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr 131/2 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2023-01-12 13:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 242/1 i 254/21 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2023-01-12 11:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 72/4, 91, 81/32 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-01-11 15:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył aktualizację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221, obręb geodezyjny Danowo, gmina Goleniów 2023-01-11 14:40
dokument Obwieszczenie o wystąpienie z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, gmina Goleniów 2023-01-11 14:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2023-01-11 13:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, na terenie działki nr 5/5, położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2023-01-11 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu znajdującego się na działce nr 202/4, obręb geodezyjny Goleniów ? 5. 2023-01-10 13:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakwaterowania funkcjonariuszy SW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 57/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie, po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku. 2023-01-10 11:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 69, 52/30 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2023-01-09 11:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działki nr 108/38 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2023-01-09 08:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie działek nr 17/22, 17/18, 17/11, 17/6 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2023-01-05 13:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 51/7 i 439 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2023-01-05 12:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na modernizacji polegającej na przebudowie istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w ciepłowni rejonowej dostosowanej źródłowo do dyrektyw MCP w zakresie emisji pyłów, na terenie części działki nr 49/1 w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów, o powierzchni 62 m2. 2023-01-03 11:19
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI P-38 z dnia 08 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2023-01-02 10:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie przeanalizowania sprawy związanej z zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów, oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie w którym wyjaśnił zapisy zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-12-30 14:52
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 114/1, 118, 122/2, 122/3 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2022-12-29 11:47
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 473 i 511/6 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2022-12-29 08:23
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów. 2022-12-23 13:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z dnia 19.12.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Goleniów pozwoleń wodnoprawnych. - dokument stracił ważność 2022-12-21 13:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 433, 487 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-12-21 12:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 152/1 i 153 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2022-12-21 10:37
dokument Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A decyzji stwierdzającej wygaszenie w całości pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2019 r. - dokument stracił ważność 2022-12-15 15:29
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  NR 39/ŚU/2022 znak: BOS.6220.33.2022.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie  działek nr.: 13/4, 14/4, 71/4, 14/11, 15/16, 15/18, 15/12, 14/12, 14/14 obręb geodezyjny Łozienica oraz części  działek numer 12/12 i 12/9 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, działki towarzyszące 15/15, 15/11, 14/3 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, i jednocześnie określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. - dokument stracił ważność 2022-12-15 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2022-12-15 15:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki numer 309/12, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2022-12-15 15:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla potrzeb zasilenia w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie na terenie działek nr: - obręb geodezyjnym Goleniów nr 2: 552, 548, 689, - obręb geodezyjny Goleniów nr 3: 1, 359/16, 358/3, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77 wraz z przebudową: - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W2 z pomieszczenia technicznego budynku kuchni Zakładu Karnego; - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W5 z pomieszczenia korytarza w budynku penitencjarnym Zakładu Karnego; - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W6 z pomieszczenia kotłowni w budynku produkcyjno - magazynowym Zakładu Karnego; na terenie działki nr 58 obręb geodezyjny nr 3 Goleniów, oraz zmianą sposobu użytkowania: - pomieszczenia technicznego na pomieszczenie węzła cieplnego W4 w budynku magazynowo - warsztatowym Zakładu Karnego na terenie działki nr 58 obręb geodezyjny nr 3 Goleniów. 2022-12-14 12:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej SN 15 kV i n.n 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 52/61 i 52/69 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2022-12-14 08:31
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2022-12-12 14:46
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 50/1 i 94/12 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-12-09 12:09
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów - dokument stracił ważność 2022-12-09 11:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.12.2022 r. o planowanym terminie i miejscu polowań OHZ Kliniska - dokument stracił ważność 2022-12-08 11:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakwaterowania funkcjonariuszy SW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 57/1 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie, po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku. 2022-12-07 09:24
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działki nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2022-12-05 10:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 32/8 i 32/19 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-12-02 14:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 69, 52/30 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2022-12-02 09:44
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających o ponowną opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2022-12-01 14:07
dokument Obwieszczenia - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 28 listopada 2022r. tut. Organ przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie Burmistrza Gminy Goleniów, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 427/2 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2022-12-01 13:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 17/22, 17/18, 17/11, 17/6 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-12-01 13:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działki nr 108/38 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-12-01 12:42
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 72/4, 91, 81/32 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-11-30 14:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 242/1 i 254/21 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2022-11-30 12:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 51/7 i 439 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-11-29 12:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i instalacji elektrycznej na terenie części działek nr 374/21, 374/18, 78, 77, 103/6, 126/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-11-28 10:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100 m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Stawnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 45/1 obręb Stawno. 2022-11-28 08:58
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. - dokument stracił ważność 2022-11-28 08:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL4101A o wysokości 49,30 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na terenie działki nr 131/2 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2022-11-25 12:03
dokument Sąd Rejonowy w Pszczynie - dot. wniosku LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego. - dokument stracił ważność 2022-11-21 13:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2022-11-18 15:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów. 2022-11-16 13:47
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 433, 487 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-11-16 09:47
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 152/1 i 153 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2022-11-15 08:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie części działek nr 101/1, 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-11-14 08:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek nr 63/27, 19, 58/4, 84, 741/1 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-11-10 09:08
dokument Obwieszczenie-podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2022-11-09 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 51, 35 w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów. 2022-11-09 14:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji 2022-11-09 08:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 14.10.2022r.oraz 08.11.2022r.  wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2022-11-09 08:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów. 2022-11-07 15:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla potrzeb zasilenia w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie na terenie działek nr: - obręb geodezyjnym Goleniów nr 2: 552, 548, 689, - obręb geodezyjny Goleniów nr 3: 1, 359/16, 358/3, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77 wraz z przebudową: - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W2 z pomieszczenia technicznego budynku kuchni Zakładu Karnego; - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W5 z pomieszczenia korytarza w budynku penitencjarnym Zakładu Karnego; - wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego W6 z pomieszczenia kotłowni w budynku produkcyjno - magazynowym Zakładu Karnego; na terenie działki nr 58 obręb geodezyjny nr 3 Goleniów, oraz zmianą sposobu użytkowania: - pomieszczenia technicznego na pomieszczenie węzła cieplnego W4 w budynku magazynowo - warsztatowym Zakładu Karnego na terenie działki nr 58 obręb geodezyjny nr 3 Goleniów. 2022-11-07 14:22
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów,, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2022-11-04 14:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 03.11.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów 2022-11-04 14:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2022-11-04 13:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 04.11.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów. 2022-11-04 13:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 19 grudnia 2019 r. , znak: SZ.RUZ.421.103-6.2019.IW udzielającej pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pod nazwą: " Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN1000". - dokument stracił ważność 2022-11-03 10:40
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej SN 15 kV i n.n 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 52/61 i 52/69 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2022-11-03 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.10.2022 r. o planowanym terminie i miejscu polowań KŁ Puszcza - dokument stracił ważność 2022-11-02 14:31
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów 2022-11-02 10:21
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. art. 77 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz.1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie 2022-11-02 10:20
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOS.6220.25.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, czyli uzbrojeniu w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych poszukiwawczo-rozpoznawczego otworu studziennego nr 1, stanowiącego  nowe ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Mosty gm. Goleniów na terenie części działki nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty, Gmina Goleniów. 2022-10-28 15:46
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że Wnioskodawca wycofał wniosek z dnia 28.12.2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :? Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów ? rozdrabniacza? na wyznaczonej części działki nr 1172/28w obrębie ewidencyjnym Modrzewie, gm. Goleniów 2022-10-28 13:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. art. 77 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz.1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-10-28 13:23
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2022-10-28 12:42
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 18.10.2022r., pod znakiem: BOS.6220.27.2022.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer  427/2 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2022-10-26 15:13
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym  terminie, ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji. 2022-10-24 15:45
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 28/śu/2022 znak: BOS.6220.11.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 146, 149/4 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-10-24 15:40
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 28/śu/2022 znak: BOS.6220.11.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 146, 149/4 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-10-24 15:40
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 27/śu/2022 znak: BOS.6220.10.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171/1, 172 obręb Marszewo, gm. Goleniów. . 2022-10-24 15:35
dokument Obwieszczenie - informuje o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 26/śu/2022 znak: BOS.6220.9.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 174/3, 177 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-10-24 15:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. :?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie  do uzupełnienia przez Wnioskodawcę  przedłożonej dokumentacji. 2022-10-21 15:28
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 20.10.2022r. wezwano Inwestora do uzupełniania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia p.n. :?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?. 2022-10-21 15:26
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie- podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek inwestora, którym jest Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14.10.2022 r., wydał decyzję Nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa lotniska o budowę hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki nr 696/70. 696/71, cz.dz. 696/73 obręb Glewice?, w której określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. 2022-10-21 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.10.2022 r. o planowanym terminie i miejscu polowań KŁ Moczary - dokument stracił ważność 2022-10-21 12:30
dokument Obwieszczenie- informuje się o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 37/ŚU/2022 znak: BOS.6220.18.2022.JC 2022-10-20 14:23
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na modernizacji polegającej na przebudowie istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-10 nr 4 w ciepłowni rejonowej dostosowanej źródłowo do dyrektyw MCP w zakresie emisji pyłów, na terenie części działki nr 49/1 w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów, o powierzchni 62 m2. 2022-10-20 11:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202200000r., poz. 2373 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Borzysławiec? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2022-10-19 15:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów , wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2022-10-19 15:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 118/3 w obręb geodezyjny Glewice-1, gmina Goleniów 2022-10-19 14:59
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, pod znakiem: WPNS.6220.31.2020.JC wydał postanowienie, w którym podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr  9 w Goleniowie. 2022-10-18 15:18
dokument Obwieszczenie- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1658 z późn. zm.), 2022-10-18 15:08
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i instalacji elektrycznej na terenie części działek nr 374/21, 374/18, 78, 77, 103/6, 126/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-10-17 14:43
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o pojemności V=100 m3 na terenie stacji uzdatniania wody w Stawnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 45/1 obręb Stawno. 2022-10-17 11:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2022-10-13 15:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2022-10-13 15:32
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOS.6220.6.2022.JC  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych składających się z 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej do 7 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na dz. nr 213, 215/2 i 229 obręb geodezyjny Kąty, Gmina Goleniów., 2022-10-13 15:28
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów. 2022-10-12 08:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji P-50 z dnia 26 września 2022 r. dot. budowy wieży wolnostojącej o konstrukcji słupowej o wysokości całkowitej do 53 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki nr 100 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-10-11 10:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9 obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2022-10-10 13:53
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 32/ŚU/2022 znak: BOS.6220.13.2022 - dokument stracił ważność 2022-10-10 13:50
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów, pow. goleniowskim, woj. zachodniopomorskim. - dokument stracił ważność 2022-10-10 12:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 25, 26/20, 21/37, 21/40, 27/5 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2022-10-10 10:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 37,95 m wraz z systemem antenowym na terenie działki nr 209 w obrębie geodezyjnym Imno. 2022-10-07 14:40
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną  na terenie działek nr: 208/1, 422,423,424,426,425/3, 421, 420, 419/2, 419/1, 398/5, 399/1 oraz części działki numer 25, położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, gmina Goleniów,  przy ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. 2022-10-07 14:19
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 07.10.2022r., pod znakiem: BOS.6220.6.2022.JC wydał postanowienie, w którym sprostował zapis w decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 19/ŚU/2022 z dnia 09 maja  2022r., znak: BOS.6220.6.2022.JC wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych składających się z 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej do 7 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na dz. nr 213, 215/2 i 229 obręb geodezyjny Kąty, Gmina Goleniów. 2022-10-07 14:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie antenowej konstrukcji wsporczej jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, szafami, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o numerze BT41549, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie - działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2022-10-07 13:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Jaworowej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowie kanału technologicznego na terenie działek nr 2/8 i 28 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie działek nr 123/28, 123/45, 123/46, 123/47, 123/48, 123/50, 123/52, 123/53, 123/54 w obrębie geodezyjnym nr 10 Goleniów. 2022-10-07 11:33
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie części działek nr 101/1, 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-10-07 08:01
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 51, 35 w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów. 2022-10-05 14:39
dokument Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 lutego 2022 r., nr 1/2022 znak: WONS-OŚ.420.12.2020.KK.EP.28 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z jeziora Dąbie, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. - dokument stracił ważność 2022-10-05 08:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. : Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego                                          2022-10-03 15:05
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów. 2022-10-03 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrz Gminy Goleniów o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Projekt Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Goleniów. 2022-10-03 13:46
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek nr 63/27, 19, 58/4, 84, 741/1 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-09-29 10:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 370/1, 374/2, 374/11 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-09-29 07:58
dokument OBWIESZCZENIE- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2022-09-28 15:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 28.09.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko  sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2022-09-28 12:17
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na  wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przedłożonej  przez Wnioskodawcę  dokumentacji 2022-09-28 12:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 148, 193/12 i 196/13 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-09-28 10:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy kontenerowej modułowej prefabrykowanej o max. powierzchni zabudowy do 60 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 198/26 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo o powierzchni 390 m2. 2022-09-28 09:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji słupowej o wysokości całkowitej do 53 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki nr 100 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-09-26 11:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 221/103 i 221/330 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-09-26 10:21
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej na działce nr 380/5 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2022-09-26 10:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 16.09.2022r, wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej na działce nr 392/5 położonej w obrębie Lubczyna. , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2022-09-26 10:03
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową hali z przeznaczeniem na przetwarzanie papieru na działkach oznaczonych nr 257/2 i 256/1 obręb geodezyjny Lubczyna oraz budowie dwóch zbiorników p.poż na działce 248 obręb geodezyjny Lubczyna , Gmina Goleniów. 2022-09-23 14:55
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że przesłano do Organów uzgadniających uzupełnienie karty Informacyjnej sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka , 2022-09-23 14:44
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie, w którym sprostowano zapisy w decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 26/ŚU/2021 z dnia 04 lipca 2022r., znak: BOS.6220.9.2021.JC wydanej   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 174/3, 177 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-09-22 14:55
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie . 2022-09-22 14:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 19.09.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów. 2022-09-22 13:56
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer  427/2 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2022-09-22 11:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej ?Komarowo? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce numer  427/2 obręb geodezyjny Komarowo, gmina Goleniów. 2022-09-22 11:06
dokument Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych wykonywanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych. Zadanie 2- odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych: 27/8, 27/9, 28, 29, 31/6 obręb 0006 Goleniów, 1093/3, 1094/3, 1174/1 obręb 0016 Modrzewie, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2022-09-22 09:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.                         2022-09-16 15:30
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek SuperDrob S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego SuperDrob S.A. oddział w Goleniowie, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 105/8 oraz 105/9.obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów. 2022-09-16 15:22
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że zostało wydane postanowienie, w którym sprostowano zapisy w decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 33/ŚU/2021 z dnia 25 lipca 2022r., znak: BOS.6220.7.2022.JC wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. 2022-09-14 12:12
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOS.6220.7.2022.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz   z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/32, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. - dokument stracił ważność 2022-09-14 12:16
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOS.6220.3.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu modułu AdBlue na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Goleniowie przy. ul. Wolińskiej 2 zlokalizowanej na działkach o nr 214/1 i 215 obręb geodezyjny Goleniów- 3, gmina Goleniów. 2022-09-13 15:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie. 2022-09-13 14:46
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2022-09-13 14:44
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie 2022-09-13 14:38
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych. - dokument stracił ważność 2022-09-13 08:37
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki  nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na brak wiążącego uzgodnienia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-09-08 10:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 311 i 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-09-08 08:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Jaworowej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowie kanału technologicznego na terenie działek nr 2/8 i 28 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie działek nr 123/28, 123/45, 123/46, 123/47, 123/48, 123/50, 123/52, 123/53, 123/54 w obrębie geodezyjnym nr 10 Goleniów. 2022-09-08 08:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Jaworowej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowie kanału technologicznego na terenie działek nr 2/8 i 28 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie działek nr 123/28, 123/45, 123/46, 123/47, 123/48, 123/50, 123/52, 123/53, 123/54 w obrębie geodezyjnym nr 10 Goleniów. 2022-09-07 14:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2022-09-07 09:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 60, 61/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie części działek nr 517, 559/1, 520 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2022-09-06 14:21
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych 2022-09-06 09:19
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budowy urządzenia wodnego -wylotu kanalizacyjnego oraz usługi wodnej - wprowadzenia ścieków do ziemi. - dokument stracił ważność 2022-09-05 14:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2022-09-05 14:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej Borzysławiec wraz z wszelka infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer  109/3 i 115 obręb geodezyjny Borzysławiec, gmina Goleniów. 2022-09-05 14:20
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 37,95 m wraz z systemem antenowym na terenie działki nr 209 w obrębie geodezyjnym Imno. 2022-09-05 13:30
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie antenowej konstrukcji wsporczej jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, szafami, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o numerze BT41549, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 16-18 w Goleniowie - działka nr 33/2 w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie. 2022-09-02 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów o wyłożeniu do wglądu publicznego: PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOLENIÓW 2022-09-02 09:40
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych 2022-09-01 13:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 148, 192/19, 193/19, 192/25 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-09-01 09:03
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka , nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie . 2022-08-31 15:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 29.08.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka. 2022-08-31 15:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 148, 192/19, 193/19, 192/25 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-08-31 09:51
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 33/40 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2022-08-31 08:35
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych 2022-08-30 13:22
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 227401Z wraz z infrastrukturą techniczną- etap I w ramach inwestycji pn. Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ul. Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego dworca autobusowo-kolejowego, z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości według katastru nieruchomości : działki nr 97, 116, 117, 136/13, 136/20, 136/44, 137/28, 137/54, 139/122, obr. geod. nr 4 m. Goleniów, działki nr 9, 10, 11, 16 obr. geod. nr 9 m. Goleniów oraz działki nr 309/3, obr. geod. Marszewo, gmina Goleniów - dokument stracił ważność 2022-08-29 15:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 143/5 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2022-08-29 09:59
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 370/1, 374/2, 374/11 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-08-26 09:26
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 25, 26/20, 21/37, 21/40, 27/5 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2022-08-25 13:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego na terenie działek nr 54/1, 8/3, 46/8, 46/20 w obrębie geodezyjnym nr 1 Goleniów. 2022-08-25 08:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr 17, 19 i 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-08-24 10:29
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: BOS.6220.9.2022.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazdy przeciwpożarowe nr 33 i 33a w leśnictwie Mosty. - dokument stracił ważność 2022-08-23 15:15
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wydanej, decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GOL3701 A operatora P4 Sp.z o.o., planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze: 209 obręb ew. 0031 Imno, położonej na terenie gminy: Goleniów; powiat: goleniowski, województwo: zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2022-08-23 15:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 17/19 i 19/4 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-08-23 08:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową hali z przeznaczeniem na przetwarzanie papieru na działkach oznaczonych nr 257/2 i 256/1 obręb geodezyjny Lubczyna oraz budowie dwóch zbiorników p.poż na działce 248 obręb geodezyjny Lubczyna , Gmina Goleniów. 2022-08-22 14:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną  na terenie działek nr: 208/1, 422,423,424,426,425/3, 421, 420, 419/2, 419/1, 398/5, 399/1 oraz części działki numer 25, położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, gmina Goleniów,  przy ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. 2022-08-22 14:27
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy kontenerowej modułowej prefabrykowanej o max. powierzchni zabudowy do 60 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 198/26 położonej w obrębie geodezyjnym Komarowo o powierzchni 390 m2. 2022-08-17 11:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wieży wolnostojącej o konstrukcji słupowej o wysokości całkowitej do 53 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki nr 100 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-08-17 11:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka 2022-08-12 14:51
dokument Obwieszczenie - że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z  na odcinku Pucice ? Czarna Łąka. Łączna długość dróg w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie działek numer 19, 20 obręb geodezyjny Pucice oraz  działki nr 28 obręb geodezyjny Czarna Łąka , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.      2022-08-12 14:55
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 148, 193/12 i 196/13 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-08-12 13:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. Jaworowej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowie kanału technologicznego na terenie działek nr 2/8 i 28 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie działek nr 123/28, 123/45, 123/46, 123/47, 123/48, 123/50, 123/52, 123/53, 123/54 w obrębie geodezyjnym nr 10 Goleniów. 2022-08-10 10:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-08-08 13:11
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny od wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów - dokument stracił ważność 2022-08-08 07:44
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów. 2022-08-01 13:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki nr 30/3 obręb geodezyjny Marszewo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2022-08-01 12:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 311 i 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-07-29 15:11
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:'' Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym Jeziora Dąbie'' 2022-07-29 14:03
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GOL3701 A operatora P4 Sp.z o.o., planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze: 209 obręb ew. 0031 Imno, położonej na terenie gminy: Goleniów; powiat: goleniowski, województwo: zachodniopomorskie. 2022-07-29 10:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 60, 61/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów oraz na terenie części działek nr 517, 559/1, 520 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2022-07-28 11:31
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 146, 149/4 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-07-27 15:12
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171/1, 172 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-07-27 15:09
dokument Obwieszczenia - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 174/3, 177 obręb Marszewo, gm. Goleniów 2022-07-27 15:05
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami dla potrzeb zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie przy ul. Grenadierów 66 na terenie działek nr 552, 548, 689 (dr) położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 2 przy ul. Stanisława Mikołajczyka, na terenie działek nr 1 (dr), 359/16 (dr), 359/17, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77(dr), 358/3 (dr), 360 (dr), 249(dr), 338dr, 275/3(dr), położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 3 przy ul. Wolińskiej, Sadowej, Kwiatowej, Grenadierów. 2022-07-27 14:51
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu modułu AdBlue na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Goleniowie przy. ul. Wolińskiej 2 zlokalizowanej na działkach o nr 214/1 i 215 obręb geodezyjny Goleniów- 3, gmina Goleniów. 2022-07-27 14:49
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 143/5 w obrębie geodezyjnym Mosty. 2022-07-27 11:22
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. 2022-07-26 15:30
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica. 2022-07-26 12:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2022-07-26 11:49
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 148, 192/19, 193/19, 192/25 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-07-26 09:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 148, 192/19, 193/19, 192/25 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-07-25 14:53
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego na terenie działek nr 54/1, 8/3, 46/8, 46/20 w obrębie geodezyjnym nr 1 Goleniów. 2022-07-25 13:19
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działek nr 221/103 i 221/330 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-07-25 10:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr 17, 19 i 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-07-22 11:40
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 33/40 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2022-07-21 14:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie części działek nr 370/1, 374/2, 374/11 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-07-21 10:58
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 17/19 i 19/4 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-07-19 14:15
dokument Obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica, w gminie Goleniów?, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska. 2022-07-19 14:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismami z dnia 13 lipca 2022r. wezwano Inwestora do uzupełniania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia p.n. : ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?. 2022-07-19 14:19
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. :?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?., nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie do uzupełnienia przez Wnioskodawcę przedłożonej dokumentacji. 2022-07-19 14:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej 227401Z wraz z infrastrukturą techniczną - etap I 2022-07-07 20:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP z dnia 30.06.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-05 15:47
dokument OGŁOSZENIE . Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum , XIII Wydział Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec PM- GRANIT sp.z.o.o nr KRS 295835 - dokument stracił ważność 2022-07-05 15:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 18/2, 8/10 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-07-04 13:41
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 88/3, 85, 91 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-07-04 12:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 324, 420/2, 439, 441, 442, 315/9 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-07-04 10:53
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-07-01 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 252/1, 55/2, 5/18, 242/1, 254/4 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2022-06-30 12:33
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW pod znakiem: BOS.6220.27.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-06-29 15:02
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/5 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, pod znakiem: BOS.6220.31.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-06-29 15:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 749 i 25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-06-27 09:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działki nr 52/61 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2022-06-27 07:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 88/3 obręb Miękowo. 2022-06-24 15:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11137_L402_Mosty_001 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 278/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Imno, gmina Goleniów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2022-06-21 15:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami dla potrzeb zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie przy  ul. Grenadierów 66 na terenie działek nr 552, 548, 689 (dr) położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 2 przy ul . Stanisława Mikołajczyka, na terenie działek nr 1 (dr), 359/16 (dr), 359/17, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77(dr), 358/3 (dr), 360 (dr), 249(dr), 338dr, 275/3(dr), położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 3 przy ul. Wolińskiej, Sadowej, Kwiatowej, Grenadierów. 2022-06-21 08:14
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych składających się z 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej do 7 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na dz. nr 213, 215/2 i 229 obręb geodezyjny Kąty, Gmina Goleniów 2022-06-10 15:07
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenów polderu Brzeziny do wód Kanału Brzeziny poprzez istniejącą pompownię melioracyjną Brzeziny, zlokalizowaną w gm. Goleniów, pow. Goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2022-06-10 14:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu modułu AdBlue na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Goleniowie, przy ul. Wolińskiej 2, zlokalizowanej na działkach o nr 214/1 i 215 obręb geodezyjny Goleniów ? 3, gmina Goleniów 2022-06-07 08:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 229/12, 229/19 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-05-27 11:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 58/27, 104, 112/26 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-05-27 08:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 52 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2022-05-27 08:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. 2022-05-26 13:41
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, informuje o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach      znak: WPNS.6220.23.2019.JC  ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb geodezyjny Mosty i 236/2 obręb geodezyjny Danowo w miejscowości Mosty - dokument stracił ważność 2022-08-23 14:21
dokument Starosta Goleniowski informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw na terenie Tłoczni Gazu Goleniów, zlokalizowanej na dz nr 108/2 i 108/4 w miejscowości Budno, gm Goleniów. 2022-05-25 12:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października  2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska   w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego           2022-05-24 15:30
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów.?                2022-05-24 15:28
dokument Obwieszczenie - że na wniosek  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                    dla przedsięwzięcia p.n. ?Rozbudowa fermy drobiu obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu na działce nr 86/2 i 370/3 obręb geodezyjny Rurzyca, gmina Goleniów?             2022-05-24 15:25
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-05-24 15:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi w działkach nr 181/8, 304, 305, 141 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-05-24 12:46
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działki nr 17/19 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-05-24 10:45
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o środowiskowych uwarunkowaniach   znak: BOS.6220.24.2021.JC  ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA Sp. z.o.o. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). - dokument stracił ważność 2022-05-23 11:22
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o środowiskowych uwarunkowaniach   znak: BOS.6220.24.2021.JC  ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA Sp. z.o.o. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). - dokument stracił ważność 2022-05-23 11:22
dokument Informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: BOS.6220.23.2021.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działek  nr 109/59, 109/60  i 109/61 obręb geodezyjny 0032 Budno (powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działki 109/51 obręb geodezyjny Budno),   - dokument stracił ważność 2022-05-23 11:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 88/3, 85, 91 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-05-20 14:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wydaniu postanowienia o sprostowaniu zapisów w decyzji P - 49 z dnia 12 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-05-20 13:00
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działek nr 109/59, 109/60, 109/61 obręb geodezyjny 0032 Budno. 2022-05-18 15:34
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2022-05-18 15:26
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 18/2, 8/10 w obrębie geodezyjnym Budno. 2022-05-17 15:05
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 324, 420/2, 439, 441, 442, 315/9 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-05-17 12:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 99/6, 135/1, 98/10 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2022-05-17 10:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 5/9, 5/10, 84, 86/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-05-17 08:57
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Goleniowskiego 2022-05-17 07:24
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 88/3 obręb Miękowo. 2022-05-13 13:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 95/1, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-05-13 12:37
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 252/1, 55/2, 5/18, 242/1, 254/4 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2022-05-11 15:23
dokument Obwieszczenie - informuje się o-wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   znak: BOS.6220.8.2022.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia pod nazwą utworzenie instalacji  do naziemnego magazynowania schłodzonego (skroplonego) azotu na terenie zakładu produkcyjnego Drobimex. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki numer 35/4 obręb geodezyjny Goleniów -6, Gmina Goleniów - dokument stracił ważność 2022-05-11 14:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 91, 192/27, 194/2 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz na terenie części działek nr 2/12, 2/14, 2/15 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-05-10 15:04
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami dla potrzeb zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie przy  ul. Grenadierów 66 na terenie działek nr 552, 548, 689 (dr) położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 2 przy ul . Stanisława Mikołajczyka, na terenie działek nr 1 (dr), 359/16 (dr), 359/17, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77(dr), 358/3 (dr), 360 (dr), 249(dr), 338dr, 275/3(dr), położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 3 przy ul. Wolińskiej, Sadowej, Kwiatowej, Grenadierów. wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.                                                           W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 10.05.2022r. wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.   2022-05-10 14:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami dla potrzeb zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Goleniowie przy  ul. Grenadierów 66 na terenie działek nr 552, 548, 689 (dr) położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 2 przy ul . Stanisława Mikołajczyka, na terenie działek nr 1 (dr), 359/16 (dr), 359/17, 275/1, 56/2, 57/1, 58, 77(dr), 358/3 (dr), 360 (dr), 249(dr), 338dr, 275/3(dr), położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 3 przy ul. Wolińskiej, Sadowej, Kwiatowej, Grenadierów. 2022-05-10 14:51
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 10.05.2022r. przesłano do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie, celem zasięgnięcia opinii o konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 2022-05-10 10:21
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie działek nr 184/1, 163 i 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-05-09 10:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 112/26 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-05-06 14:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 749 i 25 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-05-06 12:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w części działek nr 18/7 i 446/7 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2022-05-05 09:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 148/1, 147/1, 149/1, 114/8, 114/9, 114/2, 150/1, 150/2 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-05-04 12:38
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie części działki nr 52/61 w obrębie geodezyjnym Pucice. 2022-05-04 09:34
dokument Obwieszczenie - Informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    znak: BOS.6220.2.2022.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu składowego na terenie zakładu LM Wind Power Blades ( Poland )  Sp.zo.o. w Łozienicy, na terenie działek numer 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów 2022-04-28 14:08
dokument Rozporządzenie nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenie środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście . 2022-04-28 09:09
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,     na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2022-04-27 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 21.04.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. 2022-04-27 14:38
dokument Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie 2022-04-27 14:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 1086/1, 1086/31, 1086/33, 1086/30 obręb ewidencyjny Modrzewie. 2022-04-27 14:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą utworzenie instalacji do naziemnego magazynowania schłodzonego (skroplonego) azotu na terenie zakładu produkcyjnego Drobimex. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki numer 35/4 obręb geodezyjny Goleniów -6, Gmina Goleniów 2022-04-25 15:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w części działek nr 104 i 133/52 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-04-22 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomoskiego dotyczące Budowy obiektu radiokomunikacyjnego OR Szczecin wraz z infrastrukturą techniczną. 2022-04-22 11:11
dokument Zawiadomienie o konsultacjach społecznych - ''Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2022-2024'' 2022-04-22 11:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 174/3, 177 obręb Marszewo, gm. Goleniów 2022-04-21 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 171/1, 172 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-04-21 15:24
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 146, 149/4 obręb Marszewo, gm. Goleniów. 2022-04-21 15:23
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową            i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2022-04-21 15:00
dokument Obwieszczenie- informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   znak: BOS.6220.28.2021.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurowo ? socjalną wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56 obręb geodezyjny Łozienica 0018, gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2022-04-20 14:32
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 52 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2022-04-20 14:11
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 229/12, 229/19 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-04-15 10:55
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 58/27, 104, 112/26 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-04-15 09:43
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 252/1, 55/2, 5/18, 242/1, 254/21 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2022-04-14 14:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie części działek nr 18/7 i 446/7 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2022-04-14 11:49
dokument Obwieszczenie - Informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem    socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2022-04-12 15:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i 15 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie działek nr 363, 72/1, 72/2, 70, 71 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie oraz na terenie działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2022-04-12 12:00
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,  znak: BOS.6220.13.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 25 MW  w obrębie geodezyjny Imno, Danowo, Budno, oraz Mosty Gmina Goleniów. Inwestycja zlokalizowana będzie na części lub całości działek numer :129, 147/2, 145/2, 149/4, 139/2, 107/4, 5/6, 109/2 obręb geodezyjny Imno 1, 2 obręb geodezyjny Danowo, 88 obręb geodezyjny Budno oraz 142/13 obręb geodezyjny Mosty. 2022-04-08 15:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi w działkach nr 181/8, 304, 305, 141 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-04-08 13:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno. 2022-04-08 12:01
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2022-04-08 11:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo ? pomiarowymi na terenie części działek nr 5/9, 5/10, 84, 86/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-04-08 11:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-04-01 10:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 112/26 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-03-31 12:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej, na terenie działek nr 191/2, 191/1, 192/29, 192/24 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-03-31 10:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 423 i 286/7 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-03-30 13:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 91, 192/27, 194/2 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz na terenie części działek nr 2/12, 2/14, 2/15 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-03-30 13:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno. 2022-03-30 12:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2022-03-28 13:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 5/9 i 5/10 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-03-28 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-03-28 10:50
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. wydania decyzji z dnia 18 marca 2022 r., znakGM-DOK-3.7700.130.2021.KCP udzielającej PGW WP pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów, powiecie goleniowskim w woj. zachodniopomorskim. 2022-03-25 14:45
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GOL3701A operatora P4 Sp. z o.o., planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze: 209, obręb ew. 0031 Imno, położonej na terenie gminy: Goleniów; powiat: goleniowski, województwo: zachodniopomorskie 2022-03-25 14:40
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek P4 Sp. zo.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze/oznaczeniu projektu: GOL3701A operatora P4 Sp. z o.o., planowanej do zlokalizowania na działce ewidencyjnej o numerze: 209, obręb ew. 0031 Imno, położonej na terenie gminy: Goleniów; powiat: goleniowski, województwo: zachodniopomorskie. 2022-03-25 14:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie części działek nr 99/6, 135/1, 98/10 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2022-03-25 14:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania , że Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 21.03.2022r.   przesłał do Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie uzupełnienie raportu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów), 2022-03-25 14:16
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych  z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2022-03-25 14:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 37,95m wraz z systemem antenowym, kontenerem technicznym, na terenie działki nr 209 w obrębie geodezyjnym Imno. 2022-03-25 07:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali namiotowej konstrukcji aluminiowo - stalowej, do ujeżdżania koni, na terenie działki nr 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów. 2022-03-23 14:56
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych składających się z 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej do 7 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na dz. nr 213, 215/2 i 229 obręb geodezyjny Kąty, Gmina Goleniów., 2022-03-23 14:53
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą utworzenie instalacji do naziemnego magazynowania schłodzonego (skroplonego) azotu na terenie zakładu produkcyjnego Drobimex. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki numer 35/4 obręb geodezyjny Goleniów -6, Gmina Goleniów 2022-03-23 14:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu składowego na terenie zakładu LM Wind Power Blades ( Poland ) w Łozienicy, na terenie działek numer 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów. 2022-03-23 14:47
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem    socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2022-03-23 14:43
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 25 MW w obrębie geodezyjny Danowo, Imno , Budno, oraz Mosty Gmina Goleniów. Inwestycja zlokalizowana będzie na części lub całości działek numer :129, 147/2, 145/2, 149/4, 139/2, 107/4, 5/6, 109/2 obręb geodezyjny Imno 1, 2 obręb geodezyjny Danowo, 88 obręb geodezyjny Budno oraz 142/13 obręb geodezyjny Mosty. 2022-03-24 14:40
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że, pismem z dnia 22 marca  2022r. przekazano   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dokumentację  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr  9 w Goleniowie. 2022-03-23 14:02
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 09.03.2022r., pod znakiem: WPNS.6220.31.2020.JC wydał postanowienie, w którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2022-03-23 10:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 148/1, 147/1, 149/1, 114/8, 114/9, 114/2, 150/1, 150/2 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-03-21 14:43
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w części działek nr 104 i 133/52 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2022-03-18 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 95/1, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-03-18 13:22
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w części działek nr 18/7 i 446/7 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2022-03-16 15:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie hali namiotowej nad sezonowym sztucznym lodowiskiem, na stadionie miejskim OSiR, na terenie części działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami - teren inwestycji oznaczony na załączniku graficznym (inwestycja poza użytkiem Ls). 2022-03-15 10:37
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ''Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach na 22,23,25/2,26,27/3 w Szczecinie przy ulicy Wolińskiej obręb 806'' 2022-03-10 08:06
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i 15 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie działek nr 363, 72/1, 72/2, 70, 71 w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie oraz na terenie działki nr 1 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2022-03-07 14:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr 111 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2022-03-03 10:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części działki nr 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 Goleniów, oraz w działkach nr 158/2 i 1086/26 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2022-03-02 13:33
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej, na terenie działek nr 191/2, 191/1, 192/29, 192/24 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-02-28 13:59
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie ? zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania - teren zakreskowany kolorem czarnym na załącznikach mapowych. Na terenie objętym aktualnym planem zagospodarowania budowa planowanej inwestycji musi być zgodna z ustaleniami i wytycznymi zawartymi w planie zagospodarowania. 2022-02-25 13:39
dokument Obwieszczenie - Informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.22.2020.JC dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych   z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno    ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2022-02-25 13:12
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową   i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2022-02-25 13:14
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali lakierni o 4000 m2 wraz  z wyposażeniem jej w linię lakierniczą (IPPC), linię drukarską UV oraz linię cięcia i rozkroju arkuszy blachy stalowej z rolki, budowie instalacji fotowoltaicznej, budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 48/2 obręb 9 Goleniów  w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji,  pod znakiem: BOS.6220.21.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2022-02-25 12:48
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu składowego   na terenie zakładu LM Wind Power Blades ( Poland ) w Łozienicy, na terenie działek numer 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów. 2022-02-25 12:39
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjno -logistycznej z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 10/2 obręb geodezyjny Łozienica 0018 przy ul. Prostej 31a w Łozienicy, gm. Goleniów 2022-02-25 12:25
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: BOS.6220.20.2021.JC  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjno  -logistycznej z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 10/2 obręb geodezyjny Łozienica 0018 przy ul. Prostej 31a   w Łozienicy, gm. Goleniów, 2022-02-25 12:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-02-25 11:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 148/1, 147/1, 149/1, 114/8, 114/9, 114/2, 150/1, 150/2 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-02-24 10:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego ''Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Szczecin wraz z infrastrukturą techniczną'' zlokalizowanych na terenie działek nr 696/8 obr. Glewice2 u nr 72/3 obr. Marszewo, gmina Goleniów. 2022-02-18 09:03
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie części działek nr 18/7 i 446/7 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2022-02-16 13:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 119/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca . 2022-02-16 12:58
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 423 i 286/7 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2022-02-16 12:45
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 5/9 i 5/10 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2022-02-16 11:39
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działce nr 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-02-16 08:35
dokument Obwieszczenie - Informuje o: - wydanej w dniu 07.022022 roku,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                 znak: BOS.6220.12.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ?Drogi leśnej numer 24 p.poż w Leśnictwie Załom?. - dokument stracił ważność 2023-03-22 12:21
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie hali namiotowej nad sezonowym sztucznym lodowiskiem, na stadionie miejskim OSiR, na terenie części działki nr 113 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami ? teren inwestycji oznaczony na załączniku graficznym (inwestycja poza użytkiem Ls). 2022-02-11 10:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali namiotowej konstrukcji aluminiowo - stalowej, do ujeżdżania koni, na terenie działki nr 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów. 2022-02-10 15:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie placu składowego na terenie zakładu LM Wind Power Blades ( Poland ) w Łozienicy, na terenie działek numer 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów. 2022-02-10 15:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie placu składowego na terenie zakładu LM Wind Power Blades ( Poland ) w Łozienicy, na terenie działek numer 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, gm. Goleniów, 2022-02-10 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem    socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica,  gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2022-02-10 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu modułu AdBlue na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Goleniowie przy. ul. Wolińskiej 2 zlokalizowanej na działkach o nr 214/1 i 215 obręb geodezyjny Goleniów- 3, gmina Goleniów. 2022-02-10 15:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu modułu AdBlue na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Goleniowie przy. ul. Wolińskiej 2 zlokalizowanej na działkach o nr 214/1 i 215 obręb geodezyjny Goleniów- 3, gmina Goleniów. 2022-02-10 15:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-02-10 11:58
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 08.02.2022r. przesłano do Organów uzgadniających uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno, celem zasięgnięcia opinii o konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 2022-02-08 09:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 07.02.2022r.  Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organu uzgadniającego z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów) 2022-02-07 14:39
dokument Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych  z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2022-02-07 14:23
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów, 2022-02-04 15:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-02-04 10:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 65/1 i 54 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2022-02-03 12:11
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów, podaje do publicznej wiadomości, informację o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonymi w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo w miejscowości Mosty oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy  (w tym z opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ) 2022-02-02 16:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania , iż dnia 31.01.2022r. Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2022-02-02 15:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?,   ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2022-02-02 15:11
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : ? Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów - rozdrabniacza ? na wyznaczonej części działki nr 1172/28 w obrębie ewidencyjnym Modrzewie, gm. Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwania Organów uzgadniających do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2022-02-02 15:07
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 28.01.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia pn : ? Eksploatacja instalacji             do przetwarzania odpadów - rozdrabniacza ? na wyznaczonej części działki nr 1172/28  w obrębie ewidencyjnym Modrzewie, gm. Goleniów.        2022-02-02 15:01
dokument Minister Infrastruktury obwieszcza o postępowaniu prowadzonego na wniosek PGW WP z siedzibą w Warszawie, w podmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pompp Bolesławice zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów. 2022-02-02 14:22
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części działki nr 124 w obrębie geodezyjnym nr 1 Goleniów, oraz w działkach nr 158/2 i 1086/26 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2022-02-02 11:57
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr 111 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2022-01-31 13:36
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV, na terenie działek nr 152/2, 152/8, 98, 96, 88/3, 95/1, 94/1 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2022-01-31 13:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI ODMOWNEJ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 250/7, 241, 238/2 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2022-01-31 10:19
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 25 MW w obrębie geodezyjny Imno , Budno, oraz Mosty Gmina Goleniów 2022-01-28 14:18
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 25.01.2022r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno 2022-01-28 14:16
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia                           ? przysiółku wsi Budno, na terenie działki  nr 109/51 obręb  0032 Budno,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2022-01-28 14:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 139/1, 279, 145/1, 146/4 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2022-01-27 11:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 100 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2022-01-27 10:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu     na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2022-01-21 14:56
dokument Obwieszczenie- wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.22.2018.JC   - dokument stracił ważność 2022-01-20 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się że została wydana decyzja zmieniająca decyzję środowiskową Nr 16/ŚU/2018, znak: WPNS.6220.22.2018.JC z dnia 21.10.2018 r., 2022-01-20 15:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjno ?logistycznej z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 10/2 obręb geodezyjny Łozienica 0018 przy ul. Prostej 31a w Łozienicy, gm. Goleniów . 2022-01-17 15:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działek nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2022-01-17 10:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 217, 215/103, 215/174, 215/172, 215/171, 100 w obrębie geodezyjnym Załom. 2022-01-17 09:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej      dla   przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci                            z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2022-01-12 15:14
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadamia się strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn :                 ? Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów - rozdrabniacza ? na wyznaczonej części działki nr 1172/28 w obrębie ewidencyjnym    Modrzewie, gm. Goleniów 2022-01-12 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 30.12.2021r.  wystąpił do w/w Organów uzgadniających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn : ? Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów - rozdrabniacza ? na wyznaczonej części działki nr 1172/28 w obrębie ewidencyjnym Modrzewie, gm. Goleniów:   2022-01-12 14:59
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn : ? Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów  - rozdrabniacza ? na wyznaczonej części działki nr 1172/28 w obrębie ewidencyjnym Modrzewie, gm. Goleniów?. 2022-01-12 14:54
dokument Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/5 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów, na środowisko 2022-01-12 14:24
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                               o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 380/2 położonej  w obrębie geodezyjnym Lubczyna, gmina Goleniów. 2022-01-12 14:16
dokument Obwieszczenie - o   wystąpieniu do Organów uzgadniających z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania   przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna na środowisko          2022-01-12 13:37
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp zlokalizowanej  na działce  nr 392/5 położonej  w obrębie Lubczyna . 2022-01-12 13:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno 2022-01-11 10:59
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania,   że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów usługowych zlokalizowanych w miejscowości Żółwia? przysiółku wsi Budno, na terenie działki nr 109/51 obręb  0032 Budno, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 10.01.2022r.    wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.      2022-01-11 10:57
dokument OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegająca na zmianie decyzji P-57 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie w zakresie usytuowania stacji transformatorowej w odległości 3m od granicy działki drogowej nr 69. 2022-01-04 15:25
dokument PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów . - dokument stracił ważność 2022-01-04 15:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na zamianie decyzji P-57 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2022-01-04 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.01.2022 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych WKŁ Nr 263 Orzeł - dokument stracił ważność 2022-01-03 15:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 79 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Goleniów. 2021-12-29 14:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie linii kablowych SN i nn wraz ze złączami kablowo? pomiarowymi oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek nr 6/1, 6/5, 86/1, 86/2, 86/3, 104/5, 104/6, 113, 115/2, 135, 233 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2021-12-29 12:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 100 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2021-12-28 11:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wieży o wysokości 53m n.p.t. wraz z systemem antenowym, urządzeniami sterującymi u podstaw wieży i wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki nr 100 w obrębie geodezyjnym nr 11 Goleniów. 2021-12-27 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.11.2021 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Bór w Przemoczu - dokument stracił ważność 2021-12-23 11:27
dokument Obwieszczenie - PODANIE  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI 2021-12-28 15:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Eviosys Packaging Polska Sp.z.o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów). 2021-12-22 13:02
dokument Obwieszczenie - że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek magazynowo-produkcyjny dla potrzeb produkcji masy uszczelkowej i linii produkcji opakowań promocyjnych z przebudową i  rozbudową budynku o pomieszczenie magazynowo- techniczne z niezbędną infrastrukturą techniczną  wraz z budową hali namiotowej na terenie EVIOSYS PACKAGING POLSKA SP.Z.O.O. w Goleniowie przy. ul. Maszewskiej 20 ( działka numer 48/2 obręb geodezyjny 9 -Goleniów) , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Starostą Powiatu Goleniowskiego.                                                            2021-12-22 13:00
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą  średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-12-22 11:52
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2021-12-22 11:49
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania .decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,                           ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2021-12-21 11:43
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 16.12.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-12-21 11:42
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  2021-12-21 11:41
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 65/1 i 54 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-12-21 11:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. ZO.O. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem    socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 28/1, 28/2, 30/3, 31/5, 98/4, 98/10, 98/12 obręb 0018, m. Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-12-21 10:56
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 250/7, 241, 238/2 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2021-12-21 08:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2021-12-20 10:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PSG Sp.z o.o. z siedzibą w Tarnowie, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE- Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosławki, Kolonia Radzanek, Radzanek w Gminie Maszewo oraz w miejscowości Mosty w gminie Goleniów. 2021-12-14 08:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 34/15, 18, 34/21 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2021-12-13 08:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działek nr 17/6, 17/22, 17/18, 17/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2021-12-09 14:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 217, 215/103, 215/174, 215/172, 215/171, 100 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-12-09 11:50
dokument Obwieszczenie o postępowaniu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice 2021-12-09 11:08
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 139/1, 279, 145/1, 146/4 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2021-12-08 12:50
dokument Obwieszczenie - że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowa hali lakierni o 4000 m2 wraz  z wyposażeniem jej w linię lakierniczą (IPPC), linię drukarską UV oraz linię cięcia i rozkroju arkuszy blachy stalowej z rolki, budowie instalacji fotowoltaicznej, budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 48/2 obręb 9 Goleniów w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20, wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Starostą Powiatu Golenieniowskiego.                                                                                                          W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 26.11.2021r.                           wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko                    2021-12-06 14:53
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Eviosys Packaging Polska Sp.z.o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowa hali lakierni o 4000 m2 wraz  z wyposażeniem jej w linię lakierniczą (IPPC), linię drukarską UV oraz linię cięcia i rozkroju arkuszy blachy stalowej z rolki, budowie instalacji fotowoltaicznej, budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 48/2 obręb 9 Goleniów w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20. 2021-12-06 14:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek LCUBE2 Sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjno ?logistycznej z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 10/2 obręb geodezyjny Łozienica 0018 przy ul. Prostej 31a w Łozienicy, gm. Goleniów. 2021-12-06 14:48
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania,  że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjno ?logistycznej z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 10/2 obręb geodezyjny Łozienica 0018 przy ul. Prostej 31a    w Łozienicy, gm. Goleniów , wydaje się po uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2021-12-06 14:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, zadanie 2 ? odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2021-12-06 13:39
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 148/1, 147/1, 149/1, 114/8, 114/9, 114/2, 150/1, 150/2 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-12-06 11:55
dokument Obwieszczenie - zawiadamia sie strony postępowania, iż pismami  z dnia 02.12.2021r. oraz 12.11.2021r.  wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu                      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica.     2021-12-03 12:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania .decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwania Organów uzgadniających do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-12-03 12:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 29/7, 29/48, 29/76, 31 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-12-03 09:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 18/11 i 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-12-03 08:43
dokument Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informuje o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2021 z 08 listopada 2021., znak: AP-4.747.4-6.2021.MM dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220kV Morzyczyn-Recław o napięciu mniejszym niż 220 kV w celu dostosowania do napięcia równego 220kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ''Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław'' 2021-12-02 14:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie zamiany decyzji P-57 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-12-01 12:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-11-30 09:11
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PRD NOWOGARD S.A prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica. 2021-11-29 14:31
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica. 2021-11-29 14:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października  2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . 2021-11-29 14:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu          w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 2021-11-29 11:41
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-11-29 11:32
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz                                   z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów 2021-11-26 15:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie linii kablowych SN i nn wraz ze złączami kablowo? pomiarowymi oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek nr 6/1, 6/5, 86/1, 86/2, 86/3, 104/5, 104/6, 113, 115/2, 135, 233 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2021-11-26 09:30
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego                  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego  na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo    w miejscowości Mosty. 2021-11-24 14:48
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów  w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-11-24 14:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 123/4, 135/1, 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-11-24 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.11.2021 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych WKŁ Nr 263 Orzeł - dokument stracił ważność 2021-11-23 09:41
dokument Burmistrz Maszewa obwieszcza o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowego ciśnienia. 2021-11-22 13:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek PV1210 Sp. z.o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                             dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 25 MW w obrębie geodezyjny Imno , Budno, oraz Mosty Gmina Goleniów. Inwestycja zlokalizowana będzi na części lub całości działek  numer :129, 147/2, 145/2, 149/4, 139/2, 107/4, 5/6, 109/2 obręb geodezyjny Imno ?,  2 obręb geodezyjny Danowo, 88 obręb geodezyjny Budno oraz 142/13 obręb geodezyjny Mosty. 2021-11-19 14:53
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 79 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Goleniów. 2021-11-18 12:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11137 L402 Mosty 001 sieci łączności bezprzewodowej ERTNS/GSM-R w działce nr 278/2 w obrębie geodezyjnym Imno. 2021-11-17 09:25
dokument Wojewoda ZAchodniopomorski obwieszcza informację o wydaniu decyzji 6/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dlaprzedsięwzięcia przebudowy lini 220kV Morzyczyn- Recław o napięciu mniejszym niż 220kVw celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ''Modernizacja odkupionej od EneaOperator Sp.z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław'' 2021-11-16 14:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 320 i 125/19 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-11-16 09:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 327 i 139/9 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-11-16 09:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 317/6 i 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-11-15 12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "PUSZCZA" - dokument stracił ważność 2021-11-15 10:06
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska obwieszcza o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzania RDOŚ w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Reptowo PLH320056 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia. 2021-11-14 16:20
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska obwieszcza ustanowienie planów zadań ochronnych dla onszarów Natura 200: Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 Wzgórza Bukowe PLH320020, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Dolina Dolnej Odry PLB320003, Puszcza Goleniowska PLB320012 i Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010. 2021-11-14 16:16
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania .decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,  ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2021-11-12 13:40
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 12.11.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego  na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć . 2021-11-12 13:38
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2021-11-12 13:35
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-11-12 13:32
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOS.6220.3.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów. 2021-11-10 15:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 181/8, 304, 305, 141 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-11-10 14:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-11-09 12:14
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2021-11-08 15:06
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w działkach nr: 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz 637/6 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2021-11-05 10:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanym terminie i miejscu polowania zbiorowego KŁ "Bór" w Przemoczu - dokument stracił ważność 2021-11-03 10:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 130/54 i 20/4 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-11-03 10:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, zadanie 2 ? odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 ? 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2021-11-02 12:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 34/15, 18, 34/21 w obrębie geodezyjnym Borzysławiec. 2021-10-28 10:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 69, 78, 77, 374/21, 374/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-10-27 09:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych WKŁ "ORZEŁ" - dokument stracił ważność 2021-10-26 12:30
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania .decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,   ze względu na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji oraz brak uzgodnienia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2021-10-25 15:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, iż pismem z dnia 19.10.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego  na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2021-10-25 15:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na modernizacji istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w ciepłowni rejonowej dostosowanej źródłowo do dyrektyw MCP w zakresie emisji pyłów, na terenie działki nr 49/1 w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2021-10-25 13:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "SZARAK" - dokument stracił ważność 2021-10-25 11:28
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica 2021-10-22 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów.                        2021-10-22 14:51
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 29/7, 29/48, 29/76, 31 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-10-22 12:13
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 18/11, 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-20 10:08
dokument OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-10-19 14:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 31/9, 31/34 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-10-19 12:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 236/14, 423, 287/7, 287/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2021-10-19 11:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia przebudowy linii 220 kV Morzyczyn- Recław o napięciu mniejszym niż 220kV w celu dostosowania do napięcia równego 220 kV w ramach zadania inwestycujnego pn.: ''Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław'' 2021-10-15 15:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-10-14 11:56
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 123/4, 135/1, 3/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-10-14 10:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 473 i 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno - zgodnie z oznaczeniem na załączniku mapowym - poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2021-10-13 14:34
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11137 L402 Mosty 001 sieci łączności bezprzewodowej ERTNS/GSM-R w działce nr 278/2 w obrębie geodezyjnym Imno. 2021-10-12 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "LEŚNIK" - dokument stracił ważność 2021-10-12 14:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w tym budowa linii kablowej 15kV, budowa stanowiska słupowego 15kV za istniejące stanowisko słupowe 15kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działki 130 i 217/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-10-12 10:30
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 320 i 125/19 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 14:18
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 327 i 139/9 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 12:48
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 317/6 i 89/4 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-11 11:12
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie  na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14  obręb geodezyjny Modrzewie,   Gmina Goleniów 2021-10-08 13:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 127/4, 43/7, 43/4, 43/1, 38/1, 219/18 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-10-06 13:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42, 18/11, 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-10-06 09:29
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mającego polegać na budoe dwóch elektrowni fotowoltaicznych ''Stawno 1'', ''Stawno 2'', każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatoro-rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-10-06 08:22
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów. 2021-10-06 08:15
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów  nie zostanie załatwiona w ustawowym  terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-10-04 13:04
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 28.09.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia raportu o oddziaływaniu pzedsięwzięcia  na środowisko sporządzonego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-10-04 13:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w działkach nr: 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz 637/6 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie. 2021-10-04 09:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE- Gazyfikacja miejscowości Pogrzymie, Budzieszowce, Jarosłąwki, Kolonia Radzanek, Radzanek w gm. Maszewo oraz miejscowości Mosty. 2021-10-04 09:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 181/8, 304, 305, 141 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-10-01 15:18
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2021-09-30 15:39
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na modernizacji istniejącej instalacji oczyszczania spalin kotła WR-6 nr 3 w ciepłowni rejonowej dostosowanej źródłowo do dyrektyw MCP w zakresie emisji pyłów, na terenie działki nr 49/1 w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów. 2021-09-30 11:02
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 130/54 i 20/4 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-09-29 09:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 69, 78, 77, 374/21, 374/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-09-28 12:46
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.09.2021 r. znak: WPNS.6220.22.2020.JC Burmistrz Gminy                          Goleniów, podjął zawieszone w dniu 12 marca 2021r.. postępowanie w sprawie wydania decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych                                              z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci     z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej., z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2021-09-27 14:03
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 27.09.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz   z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową  i kanalizacji sanitarnej oraz sieci  z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej celem uzgodnienia warunków realizacji w/w inwestycji. 2021-09-27 13:59
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci     z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej. 2021-09-27 13:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2021-09-24 11:44
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 31/9, 31/34 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-15 14:40
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 236/14, 423, 287/7, 287/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2021-09-15 12:18
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 49/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-09-14 13:35
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 473 i 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno - poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odcinka. 2021-09-14 10:15
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV, w tym budowa linii kablowej 15kV, budowa stanowiska słupowego 15kV za istniejące stanowisko słupowe 15kV oraz demontaż sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działki 130 i 217/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-09-13 10:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 136/13, 136/18, 136/12 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-09-13 10:07
dokument Obwieszczenie-Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-09-10 12:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że pismem z dnia 07.09.2021r.   Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do Organów uzgadniających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji    przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć 2021-09-10 12:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Przedsiębiorstwa Specjalistycznej Produkcji Drobiu Janusz Kaczmarek prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. 2021-09-10 12:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów. 2021-09-09 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ "Bór" w Przemoczu - dokument stracił ważność 2021-09-08 09:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że, pismem z dnia 07 września 2021r. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW przekazał                                                    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie,                            w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                           dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr  9 w Goleniowie. 2021-09-07 16:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 88/16, 91, 88/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-07 15:08
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-09-07 11:34
dokument Obwieszczenie - informuję o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.40.2020.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.   - dokument stracił ważność 2021-09-07 11:25
dokument Obwieszczenie- Informuje o wydanej w dniu 16 sierpnia 2021 roku,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              znak: WPNS.6220.33.2020.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  . dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:20
dokument Obwieszczenie- informuje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.3.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  . dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:31
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-09-06 10:07
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, pod znakiem: WPNS.6220.10.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-09-06 10:08
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW przekazał  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-09-06 10:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wydaniu postanowienia o sprostowaniu zapisów w decyzji P ? 49 z dnia 12 lipca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-09-06 10:00
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.49.2019.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 500 kW na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego na działce 55/10 obręb geodezyjny Łozienica. - dokument stracił ważność 2021-09-03 15:04
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono    do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego   na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo   w miejscowości Mosty. 2021-09-03 10:29
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów    w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-09-03 15:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 24.08.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-09-02 12:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-09-02 12:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko, Gmina Goleniów 2021-09-02 12:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: ''Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc parkingowych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów'' 2021-09-02 09:42
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr 127/4, 43/7, 43/4, 43/1, 38/1, 219/18 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn. 2021-09-01 13:59
dokument OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42, 18/11, 20/51 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2021-08-30 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Łoś - dokument stracił ważność 2021-08-30 13:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11137_L402_Mosty_001 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 278/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Imno, Gmina Goleniów, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2021-08-27 13:45
dokument Obwieszczenie - informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.8.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na                   środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz                 nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. Zachodniopomorskie - dokument stracił ważność 2021-09-16 09:26
dokument Obwieszczenie -informuje się o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.13.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na                   środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali                                                          produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4,3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:19
dokument Obwieszczenie - informuje się o: wydanej w dniu  16 sierpnia  2021 roku,  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.2.2021.JC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30,3 obręb geodezyjny Budno. - dokument stracił ważność 2021-09-10 13:14
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 16 sierpnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.31.2020.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-08-27 08:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dn. 110 mm i kanalizacji sanitarnej dn. 200 mm w działkach nr 148, 146/32, 146/36 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-08-24 12:56
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4?Play? na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo. 2021-08-23 11:40
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów 2021-08-20 15:26
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 20.08.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87  obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów. 2021-08-20 15:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz    z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-08-18 16:04
dokument Obwieszczenie -odaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo                               - magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. nr  32, 37, 41, 73 obręb geodezyjny Łozienica 2021-08-16 15:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-08-16 15:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej 15 kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15 kV, na terenie działek nr 105/5, 103/6, 70/13, 69, 68, 71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-08-16 14:40
dokument Obwieszczenie-        podaje się stronom do wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.08.2021 r. znak: WPNS.6220.11.2021.JC Burmistrz Gminy  Goleniów, podjął zawieszone w dniu 16 czerwca 2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-08-13 15:39
dokument Obwieszczenie -informuje się o wydanej na wniosek osób fizycznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WPNS.6220.6.2021.JC/KN  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. - dokument stracił ważność 2021-08-13 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 136/13, 136/18, 136/12 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-08-10 09:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali    produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-08-09 15:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 451, 460, 481, 488 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2021-08-06 11:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 37, 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie oraz na działce nr 125 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2021-08-06 11:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 132/7 w obrębie geodezyjnym nr 7 Goleniów. 2021-08-06 11:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 136/2 i 212/15 w obrębie geodezyjnym Marszewo 2021-08-06 11:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie  na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14  obręb geodezyjny Modrzewie,   Gmina Goleniów. 2021-08-05 13:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-08-04 16:02
dokument Obwieszczenie o postępowaniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki numer 29/45 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, gm. Goleniów. 2021-08-04 16:00
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów            2021-08-04 15:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2 obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr 52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-08-04 15:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 88/16, 91, 88/20 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-08-04 11:29
dokument Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3, w gminie Goleniów. 2021-08-03 15:16
dokument W dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1143.) - zwany dalej NSP 2021. Burmistrz Gminy Goleniów - Gminny Komisarz Spisowy w Goleniowie ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 2021-08-02 13:11
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 lipca 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.10.2021.JC wydał postanowienie wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-07-30 15:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 25, 32, 242/7 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-07-29 15:05
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego                  do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-07-23 15:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOdla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 428/2, 18/7, 20/42. 18/11, 20/51w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-07-22 15:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dn.110mm i kanalizacji sanitarnej w dn. 200 działkach nr 148, 146/32, 146/36 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-07-20 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji radiokomunikacyjnej OR Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 72/3 położonej w obrębie geodezyjny Marszewo. 2021-07-14 09:02
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 2021-07-13 11:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-07-12 13:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi S3 w miejscowości Modrzewie na terenie działek nr 1085/10, 1085/12, 1085/14 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów 2021-07-12 13:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w działce nr 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-07-12 13:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: P4 Sp. z o.o. 2021-07-12 13:36
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 09.07.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów. 2021-07-12 11:24
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji 2021-07-12 11:24
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów 2021-07-08 14:50
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-07-08 14:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 60/27 obręb geodezyjny Czarna Łąka, na wniosek: osób fizycznych. 2021-07-07 14:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych stacji transformatorowej 15/04kV wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15kV, na terenie działki nr 105/5, 103/6, 70/13,69, 68,71 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-07-06 14:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2021-07-05 14:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 136/2 i 212/15 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2021-07-05 10:30
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221, obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów 2021-07-02 13:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo, na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-07-02 12:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 47/20 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-30 13:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 106, 111/2, 111/14, 111/22 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-06-30 12:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 136/13 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-06-30 12:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla iwestycji polegającej nabudowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 451, 460, 481, 488 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie. 2021-06-29 12:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 37, 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie oraz na działce nr 125 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie. 2021-06-29 09:00
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-06-28 15:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-06-28 14:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-06-28 14:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 46/2 , 47/1, 48/1, 50/10, 50/15, 50/4, 88/4, 89/1, 90/1, 1226/3, 1226/5, a także częściowo na działkach nr 40/1, 40/2, 42, 43, 44/4, 44/5 44/6, 45, 50/7, 86, 87 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów 2021-06-28 14:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowiesieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia na terenie działki nr 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 132/7 w obrębie geodezyjnym nr 7 Goleniów. 2021-06-28 12:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji radiokomunikacyjnej OR Szczecin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 72/3 położonej w obrębie geodezyjny Marszewo 2021-06-28 09:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek ACCOLADE PL XVI Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów. 2021-06-24 14:57
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającą decyzję środowiskową nr 5/ ŚU/2020 z dnia 17.02.2020r wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum przemysłowo ? magazynowego z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie działek numer 32, 37, 41, 73 położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica, gm. Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2021-06-24 14:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej dz. ew. nr 4/1 obręb 4002. 2021-06-22 09:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody zasilającej Goleniowski Park Przemysłowy wraz z budową sieci wodociągowej na terenie działki nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie i działki nr 1 w obrębie nr 7 w Goleniowie - zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym na wniosek: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2021-06-21 10:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki 185/25 i 185/11 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-06-16 11:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 25, 32, 242/7 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-06-16 08:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 40/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-06-14 14:31
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 08.06.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-06-11 15:04
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 31.05.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów 2021-06-11 15:01
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów 2021-06-11 14:57
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta 2021-06-11 14:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy 2021-06-11 14:53
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 7/1 obręb geodezyjny Bolesławice, Gmina Goleniów 2021-06-11 14:52
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2021-06-11 14:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 54/1 i 8/3 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-11 14:36
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 90 i 150/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-06-11 14:24
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo w miejscowości Mosty 2021-06-11 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie WPNS.6733.87.2019.KB 2021-06-09 08:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na centrum edukacyjne oraz dobudowie klatki schodowej do budynku Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Goleniowie na terenie działki nr 282/1 w obrębie nr 8 w Goleniowie. 2021-06-08 08:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 43/4 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-07 14:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 60/27 obręb geodezyjny Czarna Łąka. 2021-06-07 13:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 64/2, 66, 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-06-02 12:38
dokument Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , działającego przez pełnomocnika- Pana Piotra Balińskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/3 w gminie Goleniów, powiecie goleniowskim, w woj. zachodniopomorskim. 2021-06-02 08:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: ''Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc parkingowych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów''. 2021-05-27 15:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, w działce nr 221/266 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-05-27 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/2 i 225/19 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-05-26 10:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOdla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/238 i 221/137 w obrębie geodezyjnym Załom, na wniosek: osób fizycznych. 2021-05-26 10:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 47/20 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2021-05-24 13:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody zasilającej Goleniowski Park Przemysłowy wraz z budową sieci wodociągowej na terenie działki nr 31/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie i działki nr 1 w obrębie nr 7 w Goleniowie . 2021-05-21 14:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2021-05-20 14:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 133/45 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-05-20 14:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-05-20 13:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 106, 111/2, 111/14, 111/22 w obrębie geodezyjnym Żdżary 2021-05-19 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ternie działki 9/8 obręb Modrzewie. 2021-05-18 15:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów          2021-05-17 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 87, 115/5, 1/5, 1/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-05-17 14:57
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do                            20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, w dniu 13 maja 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO                          o łącznej mocy do  20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania                            w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2021-05-13 15:40
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 12 maja  2021r., pod znakiem: WPNS.6220.11.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-05-13 15:28
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda  o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo  ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie    do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-05-12 09:13
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, iż wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych STAWNO 1, STAWNO 2 każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo   ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno,    gm. Goleniów. 2021-05-12 09:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce nr 136/13 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-05-11 14:22
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 10.05.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie                                                                                  2021-05-11 12:37
dokument obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 29.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                                dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-05-11 11:49
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że pismem z dnia 10.05.2021r.   Burmistrz Gminy Goleniów   wystąpił do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 2021-05-11 11:25
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów  w celu wzbogacania urobku kopalnianego 2021-05-11 11:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działkach nr: 31, 29/48, 29/76 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-05-10 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej SN , stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN ? 15 kV , linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączem ZKP na terenie działek nr: 256, 116/3 116/4 w obrębie geodezyjnym Glewice 1, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-05-10 14:32
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                          dla przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych?. 2021-05-07 15:28
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej   dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-05-07 15:26
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-05-06 08:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 90 i 150/7 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-04-30 13:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 161/111, 464, 247/31, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2021-04-30 11:56
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące: wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną działką nr 89/34 obręb Stepniczka (powstałą z podziału działki nr 89/10), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2020 z 7 września 2020 r., znak: AP-4.7820.198-17.2019.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica'' 2021-04-29 15:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowej sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV na nieruchomościach zlokalizowanych: w Szczecinie obręb 4003 działka nr 454-ul. Lubczyńska, oraz na terenie gminy Goleniów obręb Załom działki nr 221/48, nr 221/231 oraz 221/232. 2021-04-29 14:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV w działkach nr 3/1, 135/1, 140/6, 140/5 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-04-28 13:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 255, 144, 462/1, 462/8 w obrębie geodezyjnym Komarowo 2021-04-28 12:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 54/1 i 8/3 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie . 2021-04-27 10:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 40/18 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-04-26 13:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na centrum edukacyjne oraz dobudowie klatki schodowej do budynku Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Goleniowie na terenie działki nr 282/1 w obrębie nr 8 w Goleniowie. 2021-04-26 12:16
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .     2021-04-26 12:10
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 14.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                     dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów. 2021-04-26 12:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych                                   ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .    2021-04-26 11:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej z dnia 12.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych ? STAWNO 1?, ? STAWNO 2? każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów. 2021-04-26 11:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo. 2021-04-23 15:06
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 09.04.2021r. oraz pismem z dnia 22.04.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?                                                                                                            2021-04-23 13:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie i 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-04-23 12:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 74/7 w obrębie geodezyjnym Załom 2021-04-23 10:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 43/4 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-04-21 14:13
dokument Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul, Lubczyńskiej dz. ew. nr. 4/1 obręb 4002. 2021-04-21 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 138 i 8/13 w obrębie geodezyjnym Modrzewie 2021-04-20 14:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 221/238 i 221/137 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-04-20 10:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 64/2, 66, 170/11 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2021-04-19 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 215/2 i 225/19 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-04-19 12:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowieodcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 133/45 i 104 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2021-04-19 10:09
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-04-16 15:28
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-04-16 15:26
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.          2021-04-16 15:23
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski.          2021-04-16 15:15
dokument   Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych?, 2021-04-15 11:31
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 09.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia pn: ? Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych? 2021-04-15 11:26
dokument Obwieszczenie - o wystąpieniu do Organów uzgadniających w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie, 2021-04-15 08:21
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 02.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników na gaz płynny oraz nagrzewnic gazowych w kurnikach na Fermie Drobiu w Modrzewiu 1A, gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2021-04-15 08:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.04.2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - Łozienica działka nr 86 - dokument stracił ważność 2021-04-14 11:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji P-18 z dnia 30 marca 2021r. 2021-04-14 12:39
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za pomocą istniejącej stacji pomp Bolesławice, zlokalizaowanej na działce o nr ewid.56/3, w gminie Goleniów, powiecie goleniowskim, w woj. zachodniopomorskim. 2021-04-13 08:41
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski.   2021-04-12 15:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 320 i 132/6 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-04-12 14:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 1 /4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-04-12 14:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 22/16, 22/19, 312, 462/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-04-12 14:33
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości że na wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc  jednostkowa do 1 MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 08 kwietnia 2021r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2021.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2021-04-09 15:34
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie  działki  nr 185 położonej w  obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2021-04-09 15:27
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz     z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-04-02 12:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna 2021-04-02 11:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 87, 115/5, 1/5, 1/3 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie . 2021-04-02 10:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie  geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Ministerstwa Infrastruktury do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-04-01 09:02
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 30.03.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?. 2021-04-01 09:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 111, 63/23, 63/24 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2021-03-31 15:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu na terenie działek nr : 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-03-30 14:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwstycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr:12/1, 15/11, 15/32, 75/6 i w części działki 43 ( poza terenem działki objętej aktualnym planem zagospodarowania) w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2021-03-29 12:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów w Goleniowie stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu, na terenie działek nr: 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, załatwiona zostanie w terminie do 29 kwietnia 2021r. 2021-03-29 12:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Organów uzgadniających o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokali-zowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów 2021-03-23 12:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla                        przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do  20MW (moc  jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów. 2021-03-23 12:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej SN, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN ? 15 kV, linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączem ZKP, na terenie działek nr: 256, 116/3 116/4 w obrębie geodezyjnym Glewice 1. 2021-03-22 12:40
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8               i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:28
dokument OBWIESZCZENIE- o wystąpieniu do Organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2021-03-19 15:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 31, 29/48, 29/76 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie 2021-03-19 14:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, w działkach nr 3/1, 135/1, 140/6, 140/5 w obrębie geodezyjnym Załom. 2021-03-19 11:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-03-17 13:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-03-17 13:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 59, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Burowo, w gminie Goleniów i w działkach nr: 178, 179, 180 w obrębie geodezyjnym Przypólsko, w gminie Osina; na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2021-03-16 14:58
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-03-12 15:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej    dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów.  2021-03-12 15:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2021-03-12 12:08
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowej sieci elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej 15kV na nieruchomościach zlokalizowanych w Szczecinie obręb 4003 działka nr 454 oraz na terenie Gminy obręb Załom działki nr 221/48, 221/231 oraz 221/232 . 2021-03-10 10:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ''Zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą'', w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej dz. ew. nr 4/1 obręb 4002. 2021-03-10 07:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 255, 144, 462/1, 462/8 w obrębie geodezyjnym Komarowo. 2021-03-09 14:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr : 161/111, 464, 247/31, 336/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-03-09 13:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 74/7 w obrębie geodezyjnym Załom 2021-03-09 13:34
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 03.03.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie   oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych Zadanie 2 Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016 Gmina Goleniów 2021-03-09 11:17
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4112 Z  na odcinku Kliniska ? Stawno  długość ok. 2,9 km i nr 4113 Z na odcinku Kliniska ? Strumiany długość ok 6,5 km. 2021-03-01 15:29
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play  zlokalizowanej na terenie działek numer: 100 obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów.  2021-03-01 15:26
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się , że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Play  zlokalizowanej na terenie działek numer: 100 obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów. 2021-03-01 15:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 138 i 8/13 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2021-03-01 13:54
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, z przyczyn niezależnych od tut.  Organu. 2021-03-01 12:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 24.02.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu  i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. 2021-03-01 12:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i osobowych i infrastrukturą zewnętrzną po uprzedniej rozbiórce obiektów istniejących na terenie działki  nr 34 obręb geodezyjny Żdżary  Gmina Goleniów 2021-02-25 14:54
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i osobowych i infrastrukturą zewnętrzną po uprzedniej rozbiórce obiektów istniejących na terenie działki  nr 34 obręb geodezyjny Żdżary  Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie                      2021-02-25 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie i 741/8 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2021-02-25 13:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki nr 1 /4 w obrębie geodezyjnym Rurzyca. 2021-02-24 14:28
dokument Obwieszczenie - że na wniosek osoby fizycznej .prowadzone jest postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                       dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczna na działce nr 288/7 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów. 2021-02-23 15:21
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz                                   z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska   w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . 2021-02-23 15:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych . zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 17 obręb geodezyjny Krępsko, Gmina Goleniów. 2021-02-23 15:11
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono   do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów   w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-02-23 15:09
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej      dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów. 2021-02-22 15:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-02-22 15:27
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO- WDROŻENIOWEGO JMB SP. z o. o. prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego przeznaczonego do magazynowania i ręcznego (układania) pakowania elementów balsowych na terenie działek nr 117/30, 3 obręb geodezyjny Budno 2021-02-22 15:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 320 i 132/6 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć . 2021-02-22 10:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 22/16, 22/19, 312, 462/2 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2021-02-22 10:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 101/1, 100, 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-22 10:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 69, 78, 379/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-22 10:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2021-02-18 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w działkach nr: 69 i 82/12 w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka. 2021-02-18 13:15
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatowego dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (Ul. Granitowa), tj. budowie ścieżki piesz-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie działki numer 85, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów oraz na terenie działek numer 87, 86/23,86/23, 86/22 i 10/9, obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki piesz-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego ''Goleniów'' 2021-02-18 07:51
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono                                            do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : ?Instalacja do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów  w celu wzbogacania urobku kopalnianego? 2021-02-16 15:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 72/4, 91 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-02-15 08:56
dokument Obwieszczenie Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-12 15:57
dokument  Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że dnia 04.02.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz    z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych  nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-12 15:53
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania,  że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r,                                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron ie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)                             oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie ,wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-02-10 15:54
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 04.02.2021r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów? 2021-02-10 15:33
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 ? Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Ministra Infrastruktury do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-02-10 15:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2021-02-10 14:20
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 01.02.2021r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-02-08 15:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek 7R SP. ZO.O. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów. 2021-02-08 14:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego realizacji zabudowy produkcyjno-biurowo-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową   i techniczną, na działkach 18/4, 19/17, 19/18, 27/2, 72/2, obręb geodezyjny Łozienica gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska    w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 2021-02-08 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 59, 74, 75 w obrębie geodezyjnym Burowo i w działkach nr: 178, 179, 180 w obrębie geodezyjnym Przypólsko. 2021-02-08 12:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o sprostowaniu decyzji decyzji P-72 z dnia 03 września 2020r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa miejscowości Modrzewie, Żdżary, Łaniewo, Kąty, Krępsko. 2021-02-08 11:18
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek AMG RECYCLING POLSKA SP. ZO.O. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, na terenie działki nr 55/19 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Wobec przedmiotowej inwestycji toczy się postępowania dotyczące samowoli budowlanej.    2021-02-05 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4 kV i masztów do montażu kamer monitoringu, na terenie działek nr: 328/41 i 328/43 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-02-05 12:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w działkach nr: 12/1, 15/11, 15/32, 75/6 i częściowo 43 ( poza terenem działki objętej aktualnym planem zagospodarowania ) w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2021-02-05 10:46
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- pobór wó podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych pracujących naprzemiennie, tj.: nr 1a położonej na działce nr 400/32 i nr 2 położonej na działce nr 400/12 w obr. Komarowo, gm.Goleniów, dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 2021-01-28 14:03
katalog - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 13:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działka nr 5/9, 5/10, 84, 86/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 13:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG ?Wysypisko? w miejscowości Podańsko, na terenie : - działki nr 46/1, 48, 94/2, 141, 144/125 w obrębie geodezyjnym Mosty; - działki nr 117/2, 118/3, 122, 132, 135, 137/4, 155/2, na terenie część działki nr 169 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 194, 212, 213,226 w obrębie geodezyjnym Imno, - działki nr 35/3, 50/1, 51/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 86, na terenie część działki nr 92 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 94/7, 96/2, 96/3, 96/4, 97/4, 116/7, 116/10, 116/13, 120 obręb geodezyjny Budno, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2021-01-28 12:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr 81, 37/9 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2021-01-28 12:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budową 32 miejsc parkingowych oraz pozostawieniu pasa wolnego od zabudowy naziemnej o szerokości 6m wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 126/8 ? na poszerzenie pasa drogowego, na wniosek: Gminy Goleniów. 2021-01-27 13:21
dokument Obwieszczenie- tut. Organ informuje, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny  z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie   geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie   geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów, nie zostanie załatwiona w ustawowym   terminie, ze względu na kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji oraz brak opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 2021-01-26 13:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 26.01.2021r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów 2021-01-26 13:30
dokument Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania iż przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie,  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pn: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016 Gmina Goleniów        2021-01-26 13:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2021-01-22 08:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 49/1 i 155/9 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z. o.o. Sp.kom. 2021-01-21 12:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: osoby fizycznej. 2021-01-21 12:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów w Goleniowie stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie budynku przedszkola, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie, załatwiona zostanie w terminie do 15 lutego 2021r. 2021-01-15 14:32
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi (ul. Granitowa) tj. budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie działki numer 85, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów oraz na terenie działek numer 87, 86/23, 86/12, 86/22 i 10/9, obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska, gmina Goleniów w ramach inwestycji pn. ''Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścnieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego''Goleniów''. 2021-01-14 14:34
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego do decyzji nr 9/2018 z dnia 23.11.2018 dot. zezwolenia na relaizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg kastratu nieruchomości :działek nr 135 145/1, 144/1, 143 i 43/3 obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów- w zakresie zmiany: zagospodarowania terenu tj. trasy i szerokości projektowanj jezdni i budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego oraz wprowadzenia zmian w projektowanej infrastrukturze podziemnej oraz oświetleniu ulicznym na terenie nieruchomości wg kastratu nieruchomości: działek nr 134, 135/1, 145/1, 144/1, 143, 43/7 ( powstałej po podziale działki nr 43/3), 142/9, 142/11, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/2, 142/3, 142/22, 142/23, 145/2, obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów. 2021-01-14 14:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?, na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo ? lokalizacja poza terenem oznaczonym symbolem Ls (grunty leśne). 2021-01-12 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 69, 78, 379/8 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-01-11 14:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 101/1, 100, 379/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2021-01-08 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 72/4, 91 w obrębie geodezyjnym Żdżary 2021-01-08 10:56
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., znak: AP-1.7820.167-12.2018.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ''Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo'', w części dotyczącej działki nr 24/14, powstałej z podziału działki nr 24/7, obręb Babigoszcz. 2021-01-07 09:42
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek KOWR w Szczecinie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów. 2021-01-05 15:41
dokument obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek o nr: 54/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115 i 558 obręb Bącznik w Gminie Goleniów wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2021-01-05 15:38
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej                             dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 7/1 obręb geodezyjny Bolesławice, Gmina Goleniów 2021-01-05 15:28
dokument OBWIESZCZENIE-zawiadamia się strony postępowania że, zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 4/15  na terenie zakładu LM Wind Blades Poland Sp. z o.o. położonego na działkach ewidencyjnych nr 4/15 i 4/18 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-05 15:02
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .  2021-01-04 14:50
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek ABENA Sp. z o o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno ?magazynowej z częścią produkcyjno-biurową, budowa nowego budynku magazynowego z łącznikiem wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną  na działkach ewidencyjnej nr 96/19, 96/20, 17, 96/18 obręb geodezyjny Łozienica oraz części działki nr 1221/20 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-04 14:48
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów.  2021-01-04 14:46
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz  z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2021-01-04 14:40
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 30.12.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie   i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2021-01-04 14:37
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie                          i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Sp. z o.o., Sp. k. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski?, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2021-01-04 14:35
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 11.12.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego walu przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?. 2021-01-04 14:33
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 - 14+000 na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie  geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów?,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji  oraz brak opinii Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 2021-01-04 14:31
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono     do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego zlokalizowanego  na działkach numer 158/2, 162/7, 162/9, 162/15 i 165 obręb Mosty i 236/2 Danowo   w miejscowości Mosty. 2021-01-04 14:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, załatwiona zostanie w terminie miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru pisma - zawiadomienia z dnia 23 listopada 2020r. przez wszystkie strony w tym postępowaniu administracyjnym. 2021-01-04 09:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie parterowej wiaty na potrzeby kultu religijnego krytej blachą trapezową i panelami fotowoltaicznymi, na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom, załatwiona zostanie w terminie do dnia 04 lutego 2021r. 2021-01-04 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2020 r. 2020-12-30 09:58
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek SERWACH SP. ZO.O. SP. K . wszczęte zostało z dniem 15.12.2020r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                           o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. Sp. K wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu                      w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski. 2020-12-28 15:19
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego SERWACH Spółka z o.o. wraz z  przebudową i budową parkingu, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania terenu w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej 1 na terenie działek ewidencyjnych nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24  obręb geodezyjny Goleniów-9 , Gmina Goleniów, powiat goleniowski, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-12-28 15:13
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek KOWR Szczecin z dnia 30.10.2020r.  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta. 2020-12-28 14:51
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki numer 15/1 obręb geodezyjny Święta, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                                   w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie   oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-12-28 14:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 22, 18, 19/9, 17/7, 19/12, 19/6, 17/12 w obrębie geodezyjnym Białuń , na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-12-23 23:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 18/9, 17, 19, 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-12-23 23:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 49/1 i 155/9 w obrębie geodezyjnym Modrzewie. 2020-12-22 11:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 49/1 i 155/5 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z o.o. Sp. kom. 2020-12-22 10:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr 232, 230/3, 230/7 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-12-21 20:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działce nr 108/38 oraz 106 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osób fizycznych. 2020-12-21 20:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 15kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działka nr 5/9, 5/10, 84, 86/9 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-12-17 22:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr 81, 37/9 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-12-17 22:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 103/6 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-12-14 22:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działki nr 117/1, w obrębie Kliniska Wielkie. 2020-12-14 15:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?, na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo., załatwiona zostanie w terminie do dnia 14 stycznia 2020r. 2020-12-14 11:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG ?Wysypisko? w miejscowości Podańsko na terenie : - działki nr 46/1, 48, 94/2, 141, 144/125 w obrębie geodezyjnym Mosty, - działki nr 117/2, 118/3, 122, 132, 135, 137/4, 155/2, na terenie część działki nr 169 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 194, 212, 213, 226 w obrębie geodezyjnym Imno, - działki nr 35/3, 50/1, 51/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 86, na terenie część działki nr 92 nie objętej aktualnym planem zagospodarowania, 94/7, 96/2, 96/3, 96/4, 97/4, 116/7, 116/10, 116/13, 120 obręb geodezyjny Budno. 2020-12-10 12:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 49/1 i 155/5 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Sp. z o.o. Sp. kom. 2020-12-10 11:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce 101/1 i 39/3 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-12-08 22:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej, parterowej stacji transformatorowej 15, 0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 126, 3, 19, 20/1 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-12-03 18:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie parterowej wiaty na potrzeby kultu religijnego krytej blachą trapezową i panelami fotowoltaicznymi, na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-12-02 14:46
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ''Budowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Miękowo-(koniec obw. Miękowa)-Rzęśnica( węzeł Rzęśnica z węzłem) rozbudowa węzła ''Święta'' ( Goleniów Zachód) w ramach: Dostosowania Drogi Krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo( koniec obwodnicy Miękowa)- Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) 2020-12-01 10:20
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że został zebrany materiał  dowodowy w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? zlokalizowanej                             na terenie części działki numer 100, obręb geodezyjny nr 11 miasta Goleniów, ul. Krzywoustego 17 w Goleniowie, nr projektu GOL0005B. 2020-11-27 15:41
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.      2020-11-27 15:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.         2020-11-27 15:37
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-11-27 15:34
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-11-27 15:32
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. 2020-11-27 15:27
dokument Obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:28
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:24
dokument Obwieszczenie- zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:21
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-27 15:19
dokument Obwieszczenie: Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. 2020-11-26 15:25
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? na terenie działki nr 181/1 położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo ?lokalizacja poza terenem oznaczonym symbolem Ls. 2020-11-26 07:42
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działkach nr : 320, 135/4, 350, 138/7, 135/1, 138/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-24 14:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 108/38 oraz 106 w obrębie geodezyjnym Żdżary. 2020-11-24 14:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 22, 18, 19/9, 17/7, 19/12, 19/6, 17/12 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-11-24 12:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek nr: 13/10 i 53 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. 2020-11-24 10:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 18/9, 17, 19, 58/4 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-11-24 08:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na wymianie i budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 118/2, 123, 117/42 w obrębie geodezyjnym Budno i działki 280 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-11-20 12:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-11-18 11:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 312/12 w obrębie Marszewo, na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o. 2020-11-18 11:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr: 161 i 152/1 w obrębie geodezyjnym Mosty, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 11:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 675/34 i 675/33 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 16 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 11:40
dokument 2020-11-17 15:27
dokument Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego   na: ?Zabezpieczeniu przeciwpowodziowym zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych, Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goleniów na terenie działek nr: 27/8, 27/9, 28, 29, 30, 31/1, 31/2 położonych w obrębie geodezyjnym Goleniów 0006, Gmina Goleniów oraz na terenie działek nr: 1093/3, 1094/3, 1172/26, 1174/1, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1175/12, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/20, 1175/21, 1175/22 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie 0016, Gmina Goleniów.? 2020-11-17 15:24
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej, BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW, po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 października 2020r., pod znakiem: WPNS.6220.22.2020.JC wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 2020-11-17 15:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-18 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 114 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, nr: 46/1 i 45 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-11-16 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Marszewo, na terenie działki nr 114/4 w obrębie geodezyjnym Marszewo, na wniosek: Gminy Goleniów . 2020-11-16 13:25
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwstycji plegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działach nr: 40 i 69/7 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: osób fizycznych. 2020-11-16 13:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej, w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-11-16 13:22
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osób fizycznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej 2020-11-10 15:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.11.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Puszcza - dokument stracił ważność 2020-11-06 08:27
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie: - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-11-03 10:28
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Mosty do PG Wysypisko w miejscowości Podańsko. 2020-10-28 15:10
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie,                      ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie                                   do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-10-26 14:58
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania , iż pismem z dnia 20.10.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2020-10-26 14:56
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów,  nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-10-21 11:26
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 20.10.2020r. wezwano Inwestora do uzupełninia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2020-10-21 11:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę jako: budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 103/6 i 113/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-10-21 11:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-10-20 13:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Moczary - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Bór - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Szarak - dokument stracił ważność 2020-10-20 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ Orzeł - dokument stracił ważność 2020-10-19 12:02
dokument WPNS.6733.101.2020.KB Goleniów, dnia 16 października 2020r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls. załatwiona zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2020r. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UGiM, z treścią dokumentów można zapoznać się PO WCZEŚNIEJSZYMI TELEFONICZNYM UZGODNIENIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 91 46 98 231. 2020-10-16 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.10.2020 r. w sprawie informacj przedłożonej przez Koło Łowieckie KNIEJA o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych - dokument stracił ważność 2020-10-16 09:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę tj. osobę fizyczną jako: budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr: 161 i 152/1 w obrębie geodezyjnym Mosty . 2020-10-14 11:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę tj. osobę fizyczną jako: budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr : 320, 135/4, 350, 138/7, 135/1, 138/1 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć. 2020-10-14 09:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOokreślonej przez wnioskodawcę - ENEA Operator Sp. z o.o. jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 312/12 w obrębie Marszewo. 2020-10-13 14:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO określonej przez wnioskodawcę: ENEA Operator Sp.z o.o. jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, w działce nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Ciechno ? poza terenem objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2020-10-13 12:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych OHZ Kliniska - dokument stracił ważność 2020-10-13 08:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wydaniu postanowień o sprostowaniu zapisu w decyzjach P ? 77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących: budowy sieci oświetlenie na terenie miasta i gminy Goleniów. W powyższych decyzjach w punkcie 1 rodzaj inwestycji oraz w uzasadnieniu decyzji wpisano omyłkowo ?budowa linii napowietrznej oświetleniowej? zamiast słów linia napowietrzna winno być słowo sieć. 2020-10-12 15:04
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/18, 221/45, 221/68 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-10-12 14:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 423, 229/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 136 w obrębie geodezyjnym Miękowo na terenie części w/w działki, która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 14:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 270/12 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o. o. 2020-10-08 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.10.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych KŁ LEŚNIK w Goleniowie - dokument stracił ważność 2020-10-08 12:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nawymianie i budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr: 118/2, 123, 117/42 w obrębie geodezyjnym Budno i działki 280 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-10-07 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 46/75 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-10-07 12:15
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie                                 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz                        z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-10-07 10:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek PVE 97 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 300/2 obręb Rurzyca, Gmina Goleniów. 2020-10-07 10:33
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie    z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . W związku z powyższym. Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił do w/w Organów z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko     2020-10-07 10:30
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek EPLANT 30 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Miękowo? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie części działki nr 38/1 obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów 2020-10-07 10:25
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP., zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów. 2020-10-07 10:22
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniówpodaje się stronom do wiadomości, że na wniosek osoby  fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów 2020-10-07 10:19
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                    dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. .Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. znajduje się na terenie działek nr 202/1, 227, 202/3, 203 500/7 500/8 oraz 216/1 228/1 obręb geodezyjny  Goleniów -5. 2020-10-07 10:15
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 2020-10-02 15:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego łącznika ul. Paderewskiego a ul. Wileńską w Goleniowie, na terenie działek nr: 50, 35, 51 w obrębie nr 11 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ? droga do kościoła - na terenie części działki nr 163 w obrębie geodezyjnym Stawno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Zacisze oraz ul. Wyszyńskiego w Goleniowie, na terenie działek nr: 123/46, 123/53, 123/54, 123/52, 123/50, 123/48, 123/47 położonych w obrębie nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych w Goleniowie, na terenie działek: nr 239/2 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie i działka nr 41 w obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogi przez park od strony ul. Kilińskiego ( wraz przejściem) w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym tj. ronda przy ul. Wojska Polskiego, Przestrzennej i Polskiej w Goleniowie, na terenie działek nr : 55/4, 52, 36/3, 36/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek nr: 42/14, 36, 3 w obrębie nr 10 w Goleniowie i 201/1 w obrębie geodezyjnym Krzewno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-02 13:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Żółwia, na terenie działki nr 461/3 w obrębie geodezyjnym Ciechno, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Rzemieślniczej w miejscowości Pucice, na terenie działek nr: 50, 112,153 obr. Pucicie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w Glewicach, na terenie działek nr: 257/1 i 257/2, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Klonowej w Lubczynie, na terenie działek nr 174 i 291, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 13:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi miedzy ul. Grunwaldzką a ul. Młynarską prowadzącą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie, na terenie działek nr: 452/8 w obrębie nr 5 w Goleniowie i nr 67/3 2 obrębie nr 6 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-10-01 13:29
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów. 2020-09-30 13:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Spacerowej w Krępsku, na terenie działki nr 441 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko,na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 13:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia placu zabaw przy boisku w Komarowie, na terenie działek nr 198/26 i 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Rurzycy, na terenie działki nr 125 w obr. Rurzyca, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Goleniowskiej w Rurzycy na terenie działki nr 91, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-30 12:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wilczej w Rurzycy, na terenie działek nr: 21/13, 25, 26/11, 26/13, 26/12, 26/20 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn . 2020-09-29 15:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Rurzycy, na terenie działki nr 42/16. 2020-09-29 14:47
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 29.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej  sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:  - 2 wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, parterowych z wbudowanymi garażami oraz z użytkowym lub nieużytkowymi poddaszami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,- wolnostojącego budynku rekreacyjnego, parterowego z poddaszem użytkowym lub bez poddasza użytkowego, - wolnostojącego budynku garażowo - gospodarczego z wiatą lub bez wiaty rekreacyjno - gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 207/8 i 207/9 na terenie działek nr 207/8 i 207/9 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, Gmina Goleniów. 2020-09-29 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.09.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań zbiorowych WKŁ Nr 217 ŁOŚ w Goleniowie - dokument stracił ważność 2020-09-29 08:35
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów. 2020-09-28 15:38
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych                            uwarunkowaniach zawiadamiam strony postępowania, iż pismem z dnia 25.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                     w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny  Modrzewie, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                           w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie .                2020-10-01 10:37
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 25.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia pt. ?Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu przeznaczonego do chowu bydła mlecznego o obsadzie 143 DJP przez zwiększenie obsady bydła do obsady 209,5 DJP.?, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 25 obręb geodezyjny Modrzewie, Gmina Goleniów, 2020-09-28 15:22
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się, że. została wydana decyzja środowiskowa   dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-09-28 15:16
dokument Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-09-28 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczący inwestycji polegającej na budowie centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodeyzjnych : 142/9, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów. 2020-09-28 14:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Łąkowej w Załomiu, na terenie działki nr 217, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-28 08:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia placu gminnego przy ul. Parkowej w Załomiu, na terenie działki nr 221/42, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-28 07:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie sieci oświetlenia drogowego na dwóch przystankach autobusowych w Imnie na terenie działki nr 118/3 ( teren poza planem zagospodarowania przestrzennego ). 2020-09-25 13:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie części działki nr 113 w obrębie geodezyjnym Tarnówko . 2020-09-25 13:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 12/20 w obrębie geodezyjnym Święta, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-25 12:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Złotej w Kliniskach, na terenie działek nr: 101/2, 101/1, 100, 45, 69, 78 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 13:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Kliniskach na terenie działki nr 125/5 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej i ul. Wiosennej w Kliniskach, na terenie działek nr: 126/8, 139/17, 139/7, 135/1, 117/29, 117/20, 117/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Kliniskach, na terenie działek nr: 191, 103/6, 241, 101/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-09-23 12:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ul. Sielankowej w Białuniu na terenie działki nr 70, w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-09-23 11:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Białuniu, na terenie działki nr 99 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-09-23 11:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia, na terenie działki 120/5 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-23 11:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na terenie działki 48/2, w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-23 10:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ścieżki pieszo ? rowerowej z Podańska do Helenowa, na terenie działki nr 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-09-23 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego przy wejściu do szkoły w Mostach, na terenie działek nr: 94/2 i 91/1 w obrębie geodezyjnym Mosty, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-23 10:33
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia terenu ruin kaplicy Św. Jerzego w Goleniowie, na terenie działki nr 91 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-23 10:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 675/34 i 675/33 w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie i w działce nr 16 w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. 2020-09-22 13:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 11.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 40 obręb geodezyjny Tarnowiec, gmina Goleniów 2020-09-21 15:06
dokument Obwieszczenia- zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Mosty o mocy 200 MW na działkach nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty,  217/38 obręb geodezyjny Danowo.    2020-09-21 14:31
dokument Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania iż pismem z dnia 18.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz  z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową  i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna  przy ul. Plażowej 2020-09-21 09:42
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach nr: 163,91/1,91/7 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2020-09-18 14:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 114 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, nr: 46/1 i 45 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie. 2020-09-18 14:10
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 17.09.2020r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Stargardzie  uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku  Centrum Wdrożeniowego na cele produkcyjne  wraz z adaptacją części powierzchni biurowych pod produkcyjne na terenie części działek numer 203 i 202/4 obręb geodezyjny Goleniów - 5, znajdujących się na terenie Zakład IKEA INDUSTRY POLAND SP. ZO.O. . 2020-09-21 09:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-09-17 08:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej i budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, na terenie działek nr: 186/2, 186/1, 186/3, 137/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na wniosek: Gminy Goleniów. 2020-09-16 15:13
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 138/3 w obrębie geodezyjnym Białuń 2020-09-16 13:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 106 i 108/23 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-09-11 13:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji dogowej pn.: ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko-Budzień polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumantacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Modrzewie -Stepnica'' 2020-09-09 11:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-09 09:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działce drogowej nr 77 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-09 09:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Marszewo, na terenie działki nr 114/4 w obrębie geodezyjnym Marszewo. 2020-09-08 13:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 221/18, 221/45, 221/68 w obrębie geodezyjnym Załom. 2020-09-07 14:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w działach nr: 40 i 69/7 w obrębie geodezyjnym Łaniewo. 2020-09-07 12:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi w działce nr 108/38 w obrębie geodezyjnym Żdżary, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-09-04 15:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr : 12/1, 15/21, 15/28, 15/32 w obrębie geodezyjnym Podańsko i działce 76/2 w obrębie geodezyjnym Krzewno ? lokalizacja inwestycji na terenie działki 76/2 poza terenem oznaczonym symbolem Ls. 2020-09-04 13:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 września 2020 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości - dokument stracił ważność 2020-09-04 09:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: ? 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4, 790/8,55/4,790/16 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, ? 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie, ? 91,81/25,84,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22,94/2,191/1,190/19,190/25,190/23,190/21,192/29,część działki 194/2,115/1,192/14,31/9, 36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130, 140/5,81/18,78,5 w obrębie geodezyjnym Żdżary, ? 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, ? 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty, ? 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431, 423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378,415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-09-03 10:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 423, 220/12 w obrębie geodezyjnym Krępsko. 2020-09-01 09:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działce nr 32/1 w obrębie geodezyjnym Budno. 2020-08-31 15:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 89/9 100, 101/1 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Na wniosek: osoby fizycznej. 2020-08-31 12:38
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW  i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2020-08-25 17:21
dokument Obwieszczenie -awiadamia, że. została wydana decyzja środowiskowa                                 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW                       i powierzchni zabudowy do 7,1291 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                            na terenie działki nr 23 w obrębie geodezyjnym Tarnowiec. 2020-08-25 17:18
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-08-25 17:14
dokument Obwieszczenia- zawiadamia, się że. została wydana decyzja środowiskowa  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o  mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 3,74 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek numer 90 i 91  położonych w obrębie geodezyjnym Imno. 2020-08-25 17:11
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . 2020-08-25 16:32
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek osób fizycznych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na działce 326/1 obręb geodezyjny Lubczyna, Gmina Goleniów 2020-08-25 16:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla Inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek nr: 42/14, 36, 3 w obrębie nr 10 w Goleniowie i 201/1 w obrębie geodezyjnym Krzewno. 2020-08-24 10:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegające nabudowie sieci energetycznej 0,4 kV w działce nr 136 w obrębie geodezyjnym Miękowo, na terenie części w/w działki, która nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2020-08-21 12:50
dokument obwieszczenie O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: budowa sieci energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, w działce nr 270/12, w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 2020-08-21 10:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w działkach nr: 594 i 202 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie, na wniosek: osób fizycznych. 2020-08-21 08:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycjipolegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr: 104 i 133/46 w obrębie geodezyjnym Białuń, na wniosek: osoby fizycznej. 2020-08-18 14:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego ? droga do kościoła - na terenie części działki nr 163 w obrębie geodezyjnym Stawno. 2020-08-18 12:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogi przez park od strony ul. Kilińskiego ( wraz przejściem) w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym tj. ronda przy ul. Wojska Polskiego, Przestrzennej i Polskiej w Goleniowie, na terenie działek nr : 55/4, 52, 36/3, 36/2 w obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-18 10:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego przy przejściu dla pieszych w Goleniowie, na terenie działek: nr 239/2w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie i nr 41 w obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-18 08:48
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 93 obręb geodezyjny Krępsko, przy ul. Lipowej 8. 2020-08-13 16:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi miedzy ul. Grunwaldzką a ul. Młynarską prowadzącą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goleniowie, na terenie działek nr: 452/8 w obrębie nr 5 w Goleniowie i nr 67/3 obrębie nr 6 w Goleniowie. 2020-08-13 14:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego łącznika ul. Paderewskiego a ul. Wileńską w Goleniowie, na terenie działek nr: 50, 35, 51 w obrębie nr 11 w Goleniowie. 2020-08-13 13:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicy Zacisze oraz ul. Wyszyńskiego w Goleniowie, na terenie działek nr: 123/46, 123/53, 123/54, 123/52, 123/50, 123/48, 123/47 położonych w obrębie nr 10 w Goleniowie. 2020-08-13 12:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie części działki nr 113 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. 2020-08-13 10:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego pętli autobusowej przy ul. Stargardzkiej w Goleniowie, budowie oświetlenia ul. Chrobrego oraz budowa oświetlenia drogowego zatoki autobusowej, na terenie działek nr: 45, 19, 207, 203, 596, 46/12, 46/13 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2020-08-12 15:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Żółwia, na terenie działki nr 461/3 w obrębie geodezyjnym Ciechno. 2020-08-12 14:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego na dwóch przystankach autobusowych w Imnie, na terenie działki nr 118/3 ( teren poza planem zagospodarowania przestrzennego ). 2020-08-12 12:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w Glewicach na terenie działek nr: 257/1 i 257/2. 2020-08-12 11:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Klonowej w Lubczynie, na terenie działek nr 174 i 291. 2020-08-12 09:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Rzemieślniczej w miejscowości Pucice, na terenie działek nr: 50, 112,153. 2020-08-12 09:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 12/20 w obrębie geodezyjnym Święta. 2020-08-11 14:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Łąkowej w Załomiu, na terenie działki nr 217, budowie sieci oświetlenia placu gminnego przy ul. Parkowej w Załomiu, na terenie działki nr 221/42 2020-08-11 13:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego części ul. Goleniowskiej w Rurzycy, na terenie działki nr 91, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Rurzycy, na terenie działki nr 125 w obrębie Rurzyca, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wilczej w Rurzycy, na terenie działek nr: 21/13, 25, 26/11, 26/13, 26/12, 26/20 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Rurzycy, na terenie działki nr 42/16. 2020-08-11 10:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie wiaty, na potrzeby kultu religijnego na terenie działki nr 116/1 w obrębie geodezyjnym Załom . 2020-08-10 12:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 376/6, 12, 14/15, 14/20,14/17,16/23 w obrębie geodezyjnym Rurzyca,na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-08-10 12:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Złotej w Kliniskach, na terenie działek nr: 101/2, 101/1, 100, 45, 69, 78 w obrębie geodezyjnym Kliniska; budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Kliniskach, na terenie działki nr 125/5 w obrębie geodezyjnym Kliniska, budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej i ul. Wiosennej w Kliniskach, na terenie działek nr: 126/8, 139/17, 139/7, 135/1, 117/29, 117/20, 117/7 w obrębie geodezyjnym Kliniska ; budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Kliniskach, na terenie działek nr: 191, 103/6, 241, 101/2 w obrębie geodezyjnym Kliniska . 2020-08-10 08:21
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatowego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego do wytwarzania składników odżywczych z łososia. 2020-08-07 14:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego drogi powiatowej, na terenie działki 48/2 w obrębie geodezyjnym Marszewie oraz budowie sieci oświetlenia, na terenie działki 120/5 w obrębie geodezyjnym Marszewie. 2020-08-07 14:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ścieżki pieszo ? rowerowej z Podańska do Helenowa, na terenie działki nr 83 w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2020-08-07 13:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego przy wejściu do szkoły w Mostach, na terenie działek nr: 94/2 i 91/1 w obrębie geodezyjnym Mosty . 2020-08-07 12:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Białuniu, na terenie działki nr 99 w obrębie geodezyjnym Białuń, oraz budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Sielankowej w Białuniu, na terenie działki nr 70 w obrębie geodezyjnym Białuń. 2020-08-07 11:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dlainwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia ul. Spacerowej w Krępsku na terenie działki nr 441 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko . 2020-08-07 10:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia placu zabaw przy boisku w Komarowie, na terenie działek nr 198/26 i 197/1 w obrębie geodezyjnym Komarowo . 2020-08-07 10:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Goleniów stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w Goleniowie uprzejmie informuje, że sprawa wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: ? 790/15,790/14,790/13,155/8,155/9,155/4,155/3,133,53/5,139/1,790/21,790/22,157/4, 790/8,55/4,790/16 w obrębie geodezyjnym Modrzewie, ? 2/12,2/14,3/3,4/3,2/15 w obrębie nr 1 w Goleniowie, ? 91,81/25,84,104,111/2,112/2,106,100/14,98/1,189/2,191/2,187,111/14,111/22,94/2, 191/1,190/19,190/25,190/23,190/21,192/29,część działki 194/2,115/1,192/14,31/9, 36/1,120,123,109,107/9,190/17,190/15,32/8,105,103,85,83,136,135,134,133,131,130, 140/5,81/18,78,5 w obrębie geodezyjnym Żdżary, ? 102,71/2,77,69/26,71/1,40,69/7,106/26,41/3,41/1,41/2,103/1,99,75/17,91,75/5,75/15 w obrębie geodezyjnym Łaniewo, ? 230,231/3,250/1,249,242,240/1,29,103/1,102,103/3,216,215/2,252,204,239/3 w obrębie geodezyjnym Kąty, ? 454,487,139/1,437,490/1,420,137,488,433,129/11,414,411,439,441,438/1,430,431, 423,295/14,427,389,70/1,19/2,420,18,378,415,94/17,94/8,444,94/9,412 w obrębie geodezyjnym Krępsko, Z przyczyn niezależnych od Organu, załatwiona zostanie w terminie do dnia 07 września 2020r. 2020-08-07 10:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci oświetlenia terenu ruin kaplicy Św. Jerzego w Goleniowie, na terenie działki nr 91 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 w Goleniowie 2020-08-07 08:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w działce nr 138/3 w obrębie geodezyjnym Białuń 2020-08-06 12:58
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną   na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów 2020-08-05 15:31
dokument Obwieszczenie -zawiadamia się , że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną  na terenie działek  nr 193/4 i 193/11 obręb geodezyjny Lubczyna, gmina Goleniów. 2020-08-05 15:25
dokument Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 63, 64 77, 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283  ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 2020-08-05 15:19
dokument Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech domów jednorodzinnych na części działki nr 83 obręb geodezyjny Czarna Łąka, Gmina Goleniów. 2020-08-05 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.08.2020 r. o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Bór. - dokument stracił ważność 2020-08-04 09:58
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 128 i 129/21 w obrębie geodezyjnym Podańsko, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-31 14:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr 741/8 w obrębie Żdżary i 24/9 w obrębie nr 2 w Goleniowie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-31 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach nr: 203/38, 203/56, 203/45 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. 2020-07-31 14:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działki nr 451 w obrębie geodezyjnym nr 5 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 14:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 96 i 97/2 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 13:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem naziemnym, na terenie działek nr: 79 i 80 w obrębie geodezyjnym nr 10 w Goleniowie, na wniosek: Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2020-07-31 13:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej nabudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w działkach nr: 428/2, 333/2, 333/1, 25, 210/15, 210/14, 210/7, 210/8, 210/10,329/5,333/9,242/2, 334, 656/4, 656/6, 656/5 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć oraz w działkach nr: 655/7, 655/8, 19/2 w obrębie geodezyjnym Glewice 2, na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2020-07-30 15:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej i budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, na terenie działek nr: 186/2, 186/1, 186/3, 137/3 w obrębie geodezyjnym Lubczyna . 2020-07-30 12:56
dokument Obwieszczenie zawiadamia się, że została wydana decyzja środowiskowa     dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO)                        o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  o numerze ewidencyjnym 99 obręb geodezyjny Budno. 2020-07-28 15:42
dokument Obwieszczenie -podaje się stronom do wiadomości, że sprawa wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej, nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, ze względu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do uzupełnienia przez inwestora przedłożonej dokumentacji. 2020-07-28 15:39
dokument Obwieszczenie- zawiadamia się strony postępowania iż pismem z dnia 24 lipca 2020r. wezwano Inwestora do uzupełniania karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących dwulokalowych, parterowych z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz sieci z przyłączami wodno ? kanalizacyjnymi na terenie działki nr 429 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna przy ul. Plażowej. 2020-07-28 15:38
dokument Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV BUDNO) o mocy do 3 MW włącznie wraz z niezbędną infrastru