Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zapytanie ofertowe dot. zadania "Oszacowanie wartości 33 nieruchomości gruntowych - sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość prawa własności - na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego" 2023-07-18 09:15
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Świadczenie bieżących usług w zakresie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na drogach gminnych na terenie całej gminy oraz drogach będących w zarządzie Gminy Goleniów na terenie miasta Goleniów,, rannymi, bezdomnymi, dzikimi, domowymi z terenu gminy Goleniów w roku 2023" 2023-01-17 12:44
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Oszacowanie wartości 26 nieruchomości gruntowych - sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość prawa własności - na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2022-06-14 08:47
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Świadczenie bieżących usług w zakresie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na drogach gminnych na terenie gminy Goleniów oraz drogach będących w zarządzie gminy Goleniów na terenie miasta Goleniów, zwierzętami rannymi, bezdomnymi, dzikimi i domowymi z terenu gminy Goleniów w roku 2022 2022-01-24 15:17
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Goleniów - budowa wiat postojowo-odpoczynkowych 2021-11-22 12:51
dokument Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku w Stawnie, gmina Goleniów - dokument stracił ważność 2021-05-28 12:42
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku świetlicy modułowej, prefabrykowanej w Komarowie wraz z przyłączami - dokument stracił ważność 2021-05-24 13:42
dokument Zakup i dostawa sprzętu audio-video w celu realizacji projektu INT 213 Zarządzanie miastem w czasie pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2021-05-17 10:44
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Świadczenie bieżących usług w zakresie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na drogach gminnych na terenie całej gminy oraz drogach będących w zarządzie Gminy Goleniów na terenie miasta Goleniów, rannymi, bezdomnymi, dzikimi, domowymi z terenu gminy Goleniów w roku 2021 2021-04-20 15:06
dokument Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pracy zdalnej w celu realizacji projektu INT 213 Zarządzanie miastem w czasie pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2021-04-19 14:26
dokument Unieważnienie Zapytania ofertowego na Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Goleniów z dnia 15.05.2020r. 2020-05-21 14:54
dokument Zapytanie ofertowe na Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Goleniów 2020-05-15 09:41
dokument "Sprzedaż, dostawa i montaż materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.: 1."Rampa - Kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno - kulturalnych poprzez rewitalizacji zdegradowanej infrastruktury pokolejowej" 2. "Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design" - dokument stracił ważność 2020-04-01 13:58
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ?Świadczenie bieżących usług w zakresie opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na drogach gminnych na terenie całej gminy oraz drogach będących w zarządzie Gminy Goleniów na terenie miasta Goleniów, rannymi, bezdomnymi, dzikimi, domowymi z terenu gminy Goleniów w roku 2020?. - dokument stracił ważność 2020-01-17 17:12
dokument Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania Opracowanie: ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028? oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z ?Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028?. 2019-12-16 13:53
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-202Zapytanie ofertowe na opracowanie: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 20284 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 2019-11-19 15:25
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie na opracowanie: ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028? oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z ?Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028? 2019-11-15 15:08
dokument Dotyczy: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego dotyczącego opracowania: ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028? oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z ?Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028? 2019-10-28 13:54
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 2019-10-24 14:50
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie: Sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen - dokument stracił ważność 2019-09-16 08:09
dokument Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2019-07-01 12:44
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych Gminy Goleniów wraz z załącznikami w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza Zachodniopomorski Program Antysmogowy, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. - dokument stracił ważność 2019-06-26 13:02
dokument Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn."Ekspertyza Dendrologiczna dotycząca 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego na terenie działki nr 37/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów, woj. Zachodniopomorskie" - dokument stracił ważność 2019-06-18 13:16
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie p.n.: "Ekspertyza Dendrologiczna dotycząca 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego na terenie działki nr 37/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Goleniów, woj. Zachodniopomorskie" 2019-06-18 13:10
dokument Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów na lata 2019-2034 2019-02-26 08:21
dokument Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-19 13:41
dokument Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.:Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-19 13:45
dokument Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-18 10:06
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-10 08:37
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2018-12-06 13:13
dokument Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym - dokument stracił ważność 2018-11-29 15:03
dokument Zakup i dostawa sprzętu introligatorskiego i biurowego w ramach zadania pn.: Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym - dokument stracił ważność 2018-11-29 14:47
dokument Zakup i dostawa wyposażenia sal wypoczynkowych i relaksacyjnych w ramach zadania pn.: ?Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-12-10 13:21
dokument Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" - dokument stracił ważność 2018-11-28 15:43
dokument Sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Budowa i wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" - dokument stracił ważność 2018-11-28 15:35
dokument Dostawa termotransferowego systemu znakowania prania dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2018-06-20 14:45
dokument Sprzedaż i dostawa wraz z montażem 7 sztuk interaktywnego urządzenia projekcyjnego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-28 12:57
dokument Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-28 14:23
dokument Sprzedaż i dostawa 7 sztuk wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-12-18 11:58
dokument Sprzedaż i dostawa wyposażenia kuchennego kącików dietetycznych na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen 2017-11-22 11:40
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n. Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-06-26 10:31
dokument Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji" 2017-06-08 12:41
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego na badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030" 2017-03-17 09:38
dokument Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji" 2017-03-14 14:02
dokument Świadczenie usługi tłumaczenia dla projektu p.n.: "Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Poorze Przednie/ Branderburgia/ Polska 2017-02-06 09:27
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie p.n. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030" 2017-01-25 14:58
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 2017-01-12 08:48
dokument INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej dla projektu pn.: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie" 2016-10-12 10:52
dokument Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Goleniów 2016-02-02 08:04
dokument Opracowanie dokumentacji badań geologicznych dla zadania p.n.: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie powiązanym z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 2016-02-08 13:41
katalog Opracowanie studium wykonalno,ści oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn. Zakup wozu strazackiego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowości Krepsko, gmina Goleniow - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii Grupa B 2012-12-06 14:14
dokument p.n. Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA B 2012-11-30 19:13
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Specjalista ds. finansowych w projekcie Nowoczesn@ edukacja 2012-11-30 18:43
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty -?Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno- zawodowego, realizacji aktywizujących zajęć indywidualnych i grupowych w klasach IV-VI 2012-11-30 18:21
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć koła historycznego-wirtualne wędrówki po Unii Europejskiej w kl. IV-VI 2012-11-30 18:12
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI ? GRUPA A 2012-11-30 17:48
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Klubu małego biznesu w kl. I-III 2012-11-30 17:39
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie warsztatów Szkolnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej dla klas IV-VI 2012-11-30 17:24
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI ? GRUPA B 2012-11-30 17:16
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty -Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych ? GRUPA B 2012-11-30 17:00
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty- Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych ? GRUPA A 2012-11-30 16:50
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z kynoterapii 2012-11-30 16:42
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć plastyczno-praktyczno-technicznych 2012-11-30 16:31
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sportowe ? GRUPA B 2012-11-30 16:20
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sportowe ? GRUPA A 2012-11-30 16:06
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z matematyki dla uczniów z zaburzeniami funkcji poznawczych w kl. I-III 2012-11-30 15:57
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III? GRUPA B 2012-11-30 15:47
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III ? Grupa A 2012-11-30 15:36
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii ? Grupa A 2012-11-30 15:26
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty - Grupa A 2012-11-30 15:09
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. ?Z Ekologią Na Ty? ? GRUPA B 2012-11-30 14:50
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich ?E-gazeta? ? j. polski 2012-11-30 14:38
dokument zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta - Informatyka 2012-11-30 14:25
dokument Unieważnienie - Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii ? Grupa B 2012-11-30 13:49
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA B 2012-11-20 13:21
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć z socjoterapii - GRUPA A 2012-11-20 13:13
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta" -informatyka 2012-11-20 13:11
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć dziennikarskich E-gazeta -j.polski 2012-11-20 13:09
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI - GRUPA B 2012-11-20 13:01
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć w zakresie koła przyrodniczego w klasach IV-VI - GRUPA A 2012-11-20 12:57
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sprotowe- GRUPA B 2012-11-20 12:55
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie terapeutycznych zajęć gry i zabawy sprotowe- GRUPA A 2012-11-20 12:51
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty- GRUPA B 2012-11-20 12:43
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć pn. Z Ekologią Na Ty- GRUPA A 2012-11-20 12:38
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III- GRUPA B 2012-11-20 12:31
dokument Świadczenie usług edukacyjnych, obejmujących prowadzenie zajęć Matematyka w kuchni w klasach I-III- GRUPA A 2012-11-20 12:24
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec muzyczno ruchowych- GRUPA B 2012-11-20 11:33
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec muzyczno ruchowych GRUPA A 2012-11-20 11:05
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec Klub małego biznesu w kl. I III 2012-11-20 10:49
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie warsztatow Szkolnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej dla kals IV-VI 2012-11-20 10:17
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujących przeprowadzenie zajec korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki dla uczniow z zaburzeniami funkcji poznawczych w kl. I ? III 2012-11-20 10:00
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec z kynoterapii 2012-11-20 18:25
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec plastyczno ? praktyczno - technicznych 2012-11-20 09:27
dokument Swiadczenie usług edukacyjnych, obejmujacych prowadzenie zajec koła historycznego? wirtualne wedrowki po Unii Europejskiej w kl. IV-VI 2012-11-20 09:11
dokument Swiadczenie uslug edukacyjnych obejmujacych prowadzenie zajęc doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacji aktywizujących zajec indywidualnych i grupowych w klasach IV-VI 2012-11-20 09:03
dokument Specjalista ds finasnowych w projekcie Nowoczesn@ edukacja 2012-11-15 14:54